Στις σημερινές συνθήκες οικονομικής ύφεσης, που βιώνουμε σε εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο, δοκιμάζονται τα θεμέλια της κοινωνικής συνοχής και υπάρχουν ομάδες πληθυσμού που αντιμετωπίζουν δυσκολίες διαβίωσης και λειτουργίας μέσα στο κοινωνικό σύνολο. Η αυξημένη κοινωνική προστασία, η αλληλεγγύη, η κοινωνική αρωγή, η έμπρακτη βοήθεια και η προαγωγή της υγείας είναι επιβεβλημένες.

Η Δημοτική Αρχή, μέσω των Κοινωνικών Υπηρεσιών, βρίσκεται σε άμεση επαφή με τον πολίτη και έχει τη δυνατότητα δημιουργίας αξιόπιστων, σύγχρονων προγραμμάτων και ισχυρού πλαισίου ανάπτυξης.

Ενδεικτικά, το δίκτυο Κοινωνικών Υπηρεσιών του Δήμου Σύρου – Ερμούπολης συμβάλλει:

  • Στην αύξηση της απασχόλησης με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και την τόνωση της τοπικής αγοράς.
  • Στην καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού ευαίσθητων ομάδων του πληθυσμού όπως είναι οι αλλοδαποί, οι μετανάστες, τα ΑμΕΑ και ΑμεΕΕΑ, οι γυναίκες, οι μονογονεϊκές οικογένειες, οι νέοι, εστιάζοντας στην πρόσβασή τους στην εκπαίδευση και την εργασία.
  • Στην πρόληψη και έγκαιρη αντιμετώπιση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα παιδιά μας.
  • Στον απεγκλωβισμό των γυναικών, από το βάρος της φροντίδας μελών της οικογένειάς τους, και την ένταξή τους στην αγορά εργασίας.
  • Στη μείωση των εγκλεισμών σε ιδρύματα αμφίβολης ποιότητας ηλικιωμένων και ατόμων με αναπηρία, και στην ενίσχυση της παραμονής τους στον κοινωνικό ιστό.
  • Στην καταπολέμηση του κοινωνικού ρατσισμού των ΑμΕΑ και ΑμεΕΕΑ και στην αποδοχή τους ως ισότιμα και ενεργά μέλη της τοπικής κοινωνίας και προσπάθειας.
  • Στην παροχή υπηρεσιών υγείας, πρόνοιας, νοσηλευτικής και κοινωνικής φροντίδας από ένα δίκτυο γιατρών, κοινωνικών λειτουργών, ψυχολόγων, φυσιοθεραπευτών, νοσηλευτών και οικογενειακών βοηθών.