Η αστική συγκοινωνία του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης διαθέτει ένα ολοκληρωμένο δίκτυο δρομολογίων μέσα στον αστικό ιστό της πόλης και διατίθεται δωρεάν για όλους. Ο στόλος της αστικής συγκοινωνίας ενισχύθηκε το 2015 με την προμήθεια δύο μικρών λεωφορείων, προϋπολογισμού 343.686,60€, γεγονός που συνέβαλε στη βελτιστοποίηση της αστικής μεταφοράς του Δήμου και στην εξασφάλιση συνθηκών μεγαλύτερης ασφάλειας και άνεσης στη μετακίνηση των κατοίκων του νησιού μας.

 

Οι γραμμές των Mini Bus ακολουθούν τις εξής διαδρομές:

 

Επίσης, στο πλαίσιο των προσπαθειών της Δημοτικής Αρχής για τη βελτίωση της καθημερινότητας, της ποιότητας ζωής κατοίκων και επισκεπτών, αλλά και της ελκυστικότητας του νησιού μας, ως τουριστικού προορισμού πραγματοποιείται συστηματικά, μέσω ειδικής ιστοσελίδας, χρήσης ηλεκτρονικών διαύλων επικοινωνίας από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και εφαρμογής λοιπών προωθητικών ενεργειών, η ορθή και έγκαιρη ενημέρωση, καθώς και ευαισθητοποίηση όλων, σχετικά με τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που ισχύουν στην πόλη μας.

 

Ολοκληρωµένο Τηλεµατικό Σύστηµα ∆ηµοτικών Συγκοινωνιών για τη Βιώσιµη Αστική Κινητικότητα

Ο Δήμος Σύρου – Ερμούπολης, σε συνεργασία με τους Δήμους Ρόδου και Θήρας, την Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Περιφέρειας Λεμεσού και το Ερευνητικό Κέντρο FREDERICK, συμμετείχε στην υποβολή της πρότασης με τίτλο «Ολοκληρωµένο Τηλεµατικό Σύστηµα ∆ηµοτικών Συγκοινωνιών για τη Βιώσιµη Αστική Κινητικότητα με το ακρωνύμιο ΕΥ-ΚΙΝΗΣΗ», η οποία εγκρίθηκε προς χρηματοδότηση, ύψους 1,502.785,00 ευρώ, στην 3η συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020, τον Μάρτιο του 2017, στη Λεμεσό.

Το συγκεκριμένο έργο περιλαμβάνει τις εξής τρεις φάσεις:

  1. Εκπόνηση της μελέτης εφαρμογής
  2. Προμήθεια και εγκατάσταση του εξοπλισμού πεδίου και τηλεματικών οχημάτων
  3. Ανάπτυξη, έλεγχος και ολοκλήρωση των επιμέρους υποσυστημάτων και εφαρμογών σε ενιαία πλατφόρμα

 

Η εξέλιξη αυτή είναι άκρως θετική για τον Δήμο μας, καθώς το συγκεκριμένο έργο αποσκοπεί στη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου τηλεματικού συστήματος για τις αστικές μεταφορές, το οποίο περιλαμβάνει συστήματα πληροφόρησης του κοινού με χρήση προηγμένων μέσων. Τα οφέλη είναι πολλαπλά, όπως η μείωση του συνολικού κόστους διαχείρισης των συγκοινωνιακών υποδομών του Δήμου, η άρτια πληροφόρηση Ελλήνων και ξένων τουριστών και η παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους. Παράλληλα, μειώνεται το κόστος λειτουργίας της δημοτικής αστικής συγκοινωνίας, ενώ αυξάνεται η αποτελεσματικότητά τους.