Ο τομέας της Παιδείας αποτελεί έναν από τους κύριους άξονες πολιτικής στον Δήμο Σύρου – Ερμούπολης. Η Δημοτική Αρχή επενδύει μεγάλο μέρος της αναπτυξιακής της στρατηγικής στην Παιδεία, όχι μόνο γιατί στο σύγχρονο περιβάλλον η ανάπτυξη κάθε κοινωνίας περνάει μέσα από την διαδικασία της εκπαίδευσης, αλλά και γιατί μόνο η Παιδεία προσφέρει την απαραίτητη υποδομή για την αναβάθμιση των κοινωνικών αντανακλαστικών προόδου του συνόλου των πολιτών.

Στο πλαίσιο αυτό, η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας, σε συνεργασία με τις Σχολικές Επιτροπές και τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου Σύρου – Ερμούπολης, καθώς και την Κοινωνική Υπηρεσία, θέτει ως προτεραιότητα την εξασφάλιση των αναγκαίων προϋποθέσεων, ώστε οι μαθητές να βλέπουν το σχολείο με θετική ματιά, μεριμνώντας για την ενεργειακή, αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση των σχολικών κτιρίων του νησιού, την κατασκευή νέων σχολικών εγκαταστάσεων, καθώς και για τον εμπλουτισμό των υπαρχουσών με σύγχρονες αίθουσες πολλαπλών χρήσεων.