Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας δημοπράτησης και την κατακύρωση του διαγωνισμού, υπεγράφη η σύμβαση με την ανάδοχο εταιρεία την Τρίτη 20 Φεβρουαρίου 2018 και ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη οι εργασίες για την υλοποίηση του έργου «Επισκευή – Επέκταση Δημοτικού Σχολείου Βάρης Νήσου Σύρου και Ανέγερση Νηπιαγωγείου», προϋπολογισμού 2.623.840 €, με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

Πρόκειται για ένα μεγαλόπνοο έργο, το οποίο περίμενε χρόνια η Βάρη που συμβάλλει στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών εκπαίδευσης στη Σύρο, αναβαθμίζοντας σημαντικά τις γηρασμένες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις του νησιού μας και αναμένεται να αποτελέσει σημείο αναφοράς στον τομέα της εκπαίδευσης για ολόκληρη τη νότια Σύρο.

Σύμφωνα με το προβλεπόμενο σχέδιο, περιλαμβάνεται η κατασκευή ενός ενιαίου συγκροτήματος κτιρίων με διακριτές χρήσεις, για τη στέγαση του Δημοτικού Σχολείου (νέο κτίριο) και του Νηπιαγωγείου (υφιστάμενο κτίριο).

Το Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Βάρης, δυναμικότητας 40-50 νηπίων, αποτελείται από δύο Αίθουσες Εργασίας, μία Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων και λοιπούς χώρους Διοίκησης και βοηθητικούς, με συνολική μεικτή επιφάνεια 350 μ2 περίπου.

Για τη βελτίωση της λειτουργικότητας του υφιστάμενου κτιρίου, προβλέπονται αναδιαρρυθμίσεις μικρής εκτάσεως, με κατεδαφίσεις δομικών στοιχείων που δεν επηρεάζουν τα φέροντα στοιχεία του υφιστάμενου κτιρίου.

Το Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Βάρης, δυναμικότητας 120 μαθητών, περιλαμβάνει έξι Αίθουσες Διδασκαλίας, τρεις Αίθουσες Εργαστηρίων, Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων, Βιβλιοθήκη – Αναγνωστήριο, χώρους Διοίκησης, Υπόστεγο Γυμναστικής και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, με συνολική μεικτή επιφάνεια 1.334 μ2 περίπου

Μορφολογικά έχουν υιοθετηθεί βασικά χαρακτηριστικά της τοπικής αρχιτεκτονικής και του νεοκλασικού χαρακτήρα του υφιστάμενου σχολείου. Τέτοια χαρακτηριστικά είναι η διαφοροποίηση της στάθμης των δωμάτων, η αναλογία των ανοιγμάτων στις όψεις, η κατασκευή κορνίζας περιμετρικά στα στηθαία και η διαφοροποίηση του ύψους των στηθαίων της στέψης.

Με τις ανωτέρω επιλογές, το κτιριακό συγκρότημα, εκτός από το να είναι άρτιο λειτουργικά και άριστα εξοπλισμένο, εντάσσεται αρχιτεκτονικά και μορφολογικά στο φυσικό και το διαμορφωμένο οικιστικό  περιβάλλον.

Θερμές ευχαριστίες οφείλουμε στην αρμόδια Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, για την αγαστή και εποικοδομητική συνεργασία με τον Δήμο μας, στον πρώην Δήμαρχο κ. Τζώρτζη Μακρυωνίτη και το Δημοτικό Συμβούλιο του πρώην Δήμου Ποσειδωνίας για τη σύλληψη και το σχεδιασμό του έργου, στην τ. Δημοτική Αρχή Σύρου – Ερμούπολης, στην Εγνατία Οδό Α.Ε, στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου για την εξασφάλιση της χρηματοδότησης, καθώς και στο πολιτικό και τεχνικό προσωπικό του Δήμου μας για την καθοριστική συμβολή του στην επίτευξη αυτού του αποτελέσματος.