Ήδη από τον Νοέμβριο του 2017 είναι σε ισχύ η νέα σύμβαση, με συνολικό οικονομικό αντικείμενο 40.702,13 €, που αφορά στην αναβάθμιση, συντήρηση και επισκευή των σχολικών κτιρίων, σύμφωνα με την οποία η Υπηρεσία μας δίνει προτεραιότητα κατά κύριο λόγο στις ανάγκες ασφάλειας και υγιεινής και κατά δεύτερο λόγο στα αιτήματα των διευθύνσεων των σχολικών μονάδων.

 

 

Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε 3 δημοτικά κτίρια

Προϋπολογισμός Μελέτης: 270.000,00€
Προϋπολογισμός Σύμβασης: 247.986,39€

 

 

Ο Δήμος Σύρου – Ερμούπολης, στο πλαίσιο του προγράμματος ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ, υλοποίησε παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στα κτίρια του Νηπιαγωγείου του Φοίνικα, του Νηπιαγωγείου της Ποσειδωνίας και στο 1ο Δημοτικό Σχολείο.

Τα κτίρια αυτά επιλέχτηκαν κατόπιν εξέτασης του συνόλου των υφιστάμενων δημοτικών κτιρίων του Δήμου Σύρου – Ερμούπολης , λόγω της χαμηλής ενεργειακής απόδοσής τους και της χρήσης τους από μεγάλο αριθμό μαθητών και εκπαιδευτικού προσωπικού.

Οι εργασίες που πραγματοποιήθηκαν ήταν οι ακόλουθες:

  • Εφαρμογή συστήματος θερμομόνωσης δώματος των κτιρίων με θερμομονωτικές πλάκες εξηλασμένης πολυστερίνης.
  • Εφαρμογή Σύνθετου Συστήματος Εξωτερικής Θερμομόνωσης στην εξωτερική τοιχοποιία των κτιρίων με πλάκες εξηλασμένης πολυστερίνης κατάλληλου πάχους.
  • Αντικατάσταση των κουφωμάτων των κτιρίων με νέα ενεργειακά, με διπλά κρύσταλλα, ανοιγόμενα ή μη.
  • Αντικατάσταση του συστήματος καυστήρα/λέβητα με νέο υψηλότερης απόδοσης, διαστασιολογημένο με βάση τις θερμικές απώλειες που θα προκύψουν μετά από την θερμομόνωση του κελύφους του κτιρίου, καθώς και θερμομόνωση του δικτύου διανομής του ζεστού νερού θέρμανσης.
  • Τοποθέτηση θερμοστατικών βαλβίδων και νέου κυκλοφορητή στο σύστημα θέρμανσης με μεταβαλλόμενη παροχή ανάλογα με το θερμικό φορτίο του κτιρίου.
  • Τοποθέτηση μηχανικού εξαερισμού (προσαγωγής-απόρριψης) στις αίθουσες με δυνατότητα ανάκτησης ενέργειας από την απόρριψη.
  • Αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων με νέα εξοικονόμησης ενέργειας.

 

Το έργο δημοπρατήθηκε στις 22-12-2015 και υλοποιήθηκε εντός του 2016.