Αξιοποιώντας τις δυνατότητες που προσέφερε, σε επίπεδο διεπίδρασης με ευπαθείς κατηγορίες του πληθυσμού, το πρόγραμμα «Εγγυημένο Κοινωνικό Εισόδημα», το οποίο εφαρμόστηκε πιλοτικά στον Δήμο Σύρου-Ερμούπολης και 12 ακόμη Δήμους της χώρας στο διάστημα Νοέμβριος 2014 - Απρίλιος 2015, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους 2016 εντατικοποιήθηκαν οι προσπάθειες περεταίρω ανάπτυξης και εδραίωσης της εξωστρέφειας της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου.

Στόχος της Υπηρεσίας ήταν το «άνοιγμά» της προς συμπολίτες μας που ανήκουν σε ευπαθείς κατηγορίες (άτομα με αναπηρία, ψυχικά ασθενείς, άτομα με ψυχοκοινωνικά προβλήματα, μοναχικά άτομα, μακροχρονίως ανέργους, γυναίκες μονογονείς, άτομα που ζουν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας, αστέγους, ηλικιωμένους κ.λπ.) και η ενίσχυση του ρόλου της ως μιας υπηρεσίας, μέσω της οποίας είναι δυνατόν να παρέχεται στα άτομα αυτά διασύνδεση με άλλους φορείς, με  υπηρεσίες και αγαθά.

Ο στόχος αυτός έχει μερικώς επιτευχθεί και, παρά το γεγονός ότι δεν είναι δυνατόν να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά όλα τα περιστατικά που προσεγγίζουν την Υπηρεσία, εντούτοις, στη συνείδηση αρκετών πολιτών, η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Σύρου – Ερμούπολης αποτελεί έναν «σταθμό» της καθημερινότητάς τους, όπου μπορούν να λάβουν εξατομικευμένη στήριξη και συμβουλευτική και να επιλύσουν ή, ακόμη, να εξωτερικεύσουν τους προβληματισμούς και τα συναισθήματά τους για τα διάφορα προβλήματα που αντιμετωπίζουν.