Το Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης λειτουργεί με χρηματοδότηση από κοινοτικούς και εθνικούς πόρους μέσω της ΕΕΤΑΑ ΑΕ. και αποτελείται από δύο επιμέρους δομές, καθεμία από τις οποίες εξυπηρετεί μια διαφορετική περιοχή του Δήμου. Η πρώτη δομή εξυπηρετεί την Ερμούπολη, το Μάννα και την Αζόλιμνο και η δεύτερη εξυπηρετεί τα χωριά που ανήκαν στον πρώην Δήμο Ποσειδωνίας, καθώς και εξυπηρετούμενων που διαμένουν στον Γαλησσά.

Στόχο του προγράμματος αποτελεί η εξυπηρέτηση των ηλικιωμένων και των ατόμων με αναπηρίες που κατοικούν στο Δήμο Σύρου-Ερμούπολης, δίνοντας προτεραιότητα σε:

  • άτομα με χαμηλό εισόδημα τα οποία αδυνατούν να εξασφαλίσουν αξιοπρεπή και υγιή διαβίωση,
  • άτομα τα οποία δεν μπορούν να αυτοεξυπηρετηθούν λόγω κινητικών ή άλλων δυσκολιών και
  • άτομα τα οποία διαβιούν μοναχικά.

Το πρόγραμμα αποσκοπεί στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ηλικιωμένων ατόμων καθώς και μη ηλικιωμένων (ΑΜΕΑ, κλπ) που χρήζουν υπηρεσιών κατ’ οίκον βοηθείας, υποστηρικτικών υπηρεσιών αλλά και ιατρικών ή/και νοσηλευτικών υπηρεσιών. Στόχος είναι η παραμονή των ωφελουμένων στο οικείο φυσικό και κοινωνικό τους περιβάλλον, η διατήρηση της συνοχής της οικογένειάς τους, η αποφυγή χρήσης ιδρυματικής φροντίδας και καταστάσεων κοινωνικού αποκλεισμού, καθώς και η εξασφάλιση αξιοπρεπούς επιπέδου διαβίωσης.