Το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Σύρου-Ερμούπολης, το οποίο ξεκίνησε τη λειτουργία του από την 1η Αυγούστου 2017 επισφράγισε τις προσπάθειες της Κοινωνικής μας Υπηρεσίας από τον Νοέμβριο του 2014, συγκεκριμενοποιώντας τον ρόλο της και επεκτείνοντας την εξωστρέφειά της. Πρόκειται για μια νέα δομή που σχεδιάστηκε από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και έχει ως στόχο την παροχή ενός ολοκληρωμένου πλέγματος υπηρεσιών προς ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, προς την κατεύθυνση της καταπολέμησης της φτώχειας, του κοινωνικού αποκλεισμού και κάθε μορφής διάκρισης, αλλά και της κοινωνικής και εργασιακής (επαν)ένταξης.

Με τη λειτουργία του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Σύρου-Ερμούπολης επιδιώκεται η ανάπτυξη ενός τοπικού σημείου αναφοράς για την υποδοχή, εξυπηρέτηση και διασύνδεση των πολιτών με όλα τα κοινωνικά προγράμματα και υπηρεσίες που υλοποιούνται σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.

Συγκεκριμένα, οι δραστηριότητες του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Σύρου-Ερμούπολης αναπτύσσονται γύρω από τρεις βασικούς πυλώνες:

 

Α. Υποδοχή-ενημέρωση-υποστήριξη των πολιτών

Β. Συνεργασία με υπηρεσίες και δομές

Γ. Παροχή υπηρεσιών που αποσκοπούν στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και διασφαλίζουν την κοινωνική ή/και εργασιακή (επαν)ένταξη των ωφελουμένων, ιδίως μέσω της παροχής υπηρεσιών συμβουλευτικής και ψυχοκοινωνικής στήριξης

 

Η φιλοσοφία και οι βασικές αρχές λειτουργίας της νέας δομής, βασίζονται:

  • στην εξατομικευμένη προσέγγιση, μέσω της χαρτογράφησης των ατομικών αναγκών κάθε ωφελούμενου/ης, του σχεδιασμού ενός ατομικού πλάνου ενεργειών με στόχο την κοινωνική (επαν)ένταξη ή/και απασχόληση και την υποστήριξη και παρακολούθηση κάθε βήματος της διαδικασίας αυτής
  • στη διασύνδεση με δημοτικές, τοπικές και κεντρικές υπηρεσίες που συμβάλλουν στην κοινωνική προστασία, την κοινωνική ένταξη και την προώθηση στην απασχόληση των ωφελουμένων
  • στην ανάπτυξη διαδικασιών συνεργασίας με κάθε αρμόδιο φορέα και Υπηρεσία
  • στη δημιουργία δικτύων μεταξύ του Κέντρου Κοινότητας και φορέων που υλοποιούν δράσεις ή ενέργειες σχετικές με το αντικείμενο για τη διασφάλιση, σε τοπικό επίπεδο, της ολιστικής προσέγγισης.

 

Ωφελούμενοι του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Σύρου-Ερμούπολης είναι πολίτες που κατοικούν στη Σύρο και, κατά προτεραιότητα, οι ωφελούμενοι του Προγράμματος «Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης», καθώς και άτομα και οικογένειες που διαβιούν σε συνθήκες φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού, άνεργοι/ες, παιδιά και άτομα που βιώνουν συνθήκες αποκλεισμού, μετανάστες, δικαιούχοι διεθνούς προστασίας, αιτούντες άσυλο, άτομα με αναπηρία, Ρομά και γενικότερα ευάλωτες ομάδες πληθυσμού.

Το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Σύρου-Ερμούπολης στελεχώνεται με δύο Κοινωνικούς Λειτουργούς και μία υπάλληλο διοίκησης, βρίσκεται στον 1ο όροφο του κτηρίου, στο οποίο στεγάζεται η Κοινωνική Υπηρεσία και το Κ.Α.Π.Η. του Δήμου και λειτουργεί από Δευτέρα έως Παρασκευή, κατά τις ώρες 08.00 έως 16.00.

Η δομή συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο μέσω της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και συγκεκριμένα το ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου (ΕΣΠΑ 2014-2020) – Άξονας Προτεραιότητας 4: «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης – Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού».