Το Κοινωνικό Φαρμακείο ξεκίνησε τη λειτουργία του με σκοπό να παρέχει δωρεάν φάρμακα σε ανασφάλιστους, άπορους, αναξιοπαθούντες πολίτες, που ζουν κάτω από τα όρια της φτώχειας.  Η Υπηρεσία μας παραλαμβάνει δωρεές φαρμάκων, ελέγχοντας, καταγράφοντας και τακτοποιώντας σε κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο. Τα σκευάσματα είναι καταγεγραμμένα σε ηλεκτρονική βάση δεδομένων, μέσω της οποίας  παρακολουθείται η λήξη τους, αποχωρίζονται τα ληγμένα και καταγράφονται τα νέα σκευάσματα, τα οποία περιέρχονται στο Κοινωνικό Φαρμακείο από δωρεές πολιτών ή/και συλλόγων. Η απόθεση των ληγμένων σκευασμάτων πραγματοποιείται με τη συνεργασία του Φο.Δ.Σ.Α., τηρώντας όλες τις προβλεπόμενες προδιαγραφές απόθεσης τέτοιων σκευασμάτων.

Κατά τη διάρκεια των ετών λειτουργίας του Κοινωνικού Φαρμακείου, πραγματοποιούνται αποστολές φαρμάκων όπου οι ανάγκες το απαιτούν. Έως τις 31/12/2017 υπήρχαν καταγεγραμμένα στο Κοινωνικό Φαρμακείο 6.530 σκευάσματα.