Τα Κέντρα Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων αποτελούν ένα σημαντικό θεσμό που στοχεύει στην προάσπιση των κοινωνικών δικαιωμάτων των ηλικιωμένων, προκειμένου να επιτευχθεί η παραμονή τους στην κοινότητα, στο οικείο περιβάλλον της οικογένειας, της γειτονιάς και του φιλικού περίγυρου.

Στο πλαίσιο αυτό και με την ευθύνη της Επιτροπής Κ.Α.Π.Η. και των υπαλλήλων της Κοινωνικής μας Υπηρεσίας πραγματοποιούνται ποικίλες εκδηλώσεις, συνεστιάσεις και παρουσιάσεις, ενώ διοργανώνονται σε τακτά διαστήματα εκδρομές και επισκέψεις.

Σημαντική εξέλιξη στον τομέα της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας των ηλικιωμένων, αποτελεί η διάθεση, εκ μέρους του Γενικού Νοσοκομείου Σύρου, αγροτικού γιατρού στους χώρους του ΚΑΠΗ για τη συνταγογράφηση φαρμάκων στα ηλικιωμένα μέλη.

Στο πλαίσιο της ίδιας συνεργασίας, πραγματοποιούνται συνεδρίες στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο του ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ, ενώ λειτουργούν επίσης τμήματα εργοθεραπείας, φυσικοθεραπείας και πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας (νοσηλευτικές πράξεις).