Στον Δήμο Σύρου-Ερμούπολης λειτουργούν ένας Βρεφονηπιακός και ένας Παιδικός Σταθμός στην Ερμούπολη, καθώς και ένας Παιδικός Σταθμός στη θέση Βήσσας. Και οι τρεις (3) Σταθμοί χρηματοδοτούνται από ίδιους πόρους και συγχρόνως συμμετέχουν στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» ΕΣΠΑ 2014-2020, που υλοποιείται από την ΕΕΤΑΑ Α.Ε.

Οι Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί του Δήμου Σύρου – Ερμούπολης είναι κυρίαρχοι χώροι αγωγής και ασφαλούς διαμονής για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας. Σκοπός τους είναι:

  • Να παρέχουν ενιαία προσχολική αγωγή σύμφωνα με τα πλέον σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα.
  • Να βοηθούν τα παιδιά να αναπτυχθούν ολόπλευρα, σωματικά, νοητικά, συναισθηματικά και κοινωνικά και να τα προετοιμάζουν για την ομαλή μετάβασή τους από το οικογενειακό στο σχολικό περιβάλλον.
  • Να εξαλείψουν, κατά το δυνατόν, τις διαφορές που τυχόν προκύπτουν από το πολιτισμικό, οικονομικό και μορφωτικό επίπεδο των γονέων τους.
  • Να εξυπηρετούν τους γονείς, κυρίως τους εργαζομένους, κατά την εκτέλεση της εργασίας τους και παράλληλα να τους ευαισθητοποιούν σε θέματα σύγχρονης παιδαγωγικής και ψυχολογίας.

Να παρέχουν ημερησία διατροφή και φροντίδα στα παιδιά που φιλοξενούν, τηρώντας τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας.

 

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

Στο πλαίσιο του Προγράμματος Κοινωνικής Υπευθυνότητας «Σταθμοί Χαράς» που υλοποιεί η εταιρεία HOUSE MARKET AE, με διακριτικό τίτλο «ΙΚΕΑ», ως επίσημος Υποστηρικτής του LG AegeanBall Festival, έχει πραγματοποιηθεί, τα τελευταία δύο έτη διεξαγωγής της συγκεκριμένης αθλητικής, τουριστικής και φιλανθρωπικής διοργάνωσης, πλήρης ανακαίνιση και αναβάθμιση του Δημοτικού Βρεφικού και Παιδικού Σταθμού  Ξηροκάμπου και των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών Κ. Μαρούλη και Βήσσα.

Η εταιρεία ΙΚΕΑ διέθεσε, μετέφερε και συναρμολόγησε δωρεάν προϊόντα συνολικής αξίας 60.000€, εξυπηρετώντας τόσο τον στόχο του προγράμματος όσο και τον στόχο του Δήμου μας, ο οποίος είναι η στήριξη, του παιδικού ονείρου και η δημιουργία καλύτερης καθημερινότητας για τα παιδιά μας.