Πρόγραμμα «Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης»

Από την 1/2/2017  εφαρμόζεται το πρόγραμμα «Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης», ένα προνοιακό πρόγραμμα για την αντιμετώπιση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, το οποίο απευθύνεται σε νοικοκυριά που διαβιούν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας.

Το πρόγραμμα βασίζεται σε τρεις πυλώνες: εισοδηματική ενίσχυση, διασύνδεση με υπηρεσίες κοινωνικής ένταξης και διασύνδεση με υπηρεσίες ενεργοποίησης που στοχεύουν στην ένταξη ή επανένταξη των δικαιούχων στην αγορά εργασίας και στην κοινωνική επανένταξη. Ωφελούμενες μονάδες του προγράμματος, είναι τα νοικοκυριά που διαβιούν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας (μονοπρόσωπα ή πολυπρόσωπα/συμπεριλαμβανομένων των φιλοξενουμένων και οι άστεγοι).

Με βάση τα στοιχεία του προγράμματος, το οποίο είναι διαρκές και «ανοικτό» σε υποβολή νέων αιτήσεων δυνητικών δικαιούχων και τροποποιητικών αιτήσεων ήδη υφιστάμενων δικαιούχων, ο αριθμός των ωφελούμενων νοικοκυριών στη Σύρο ανέρχεται σε 405.

 

Πρόγραμμα επισιτιστικής και βασικής υλικής συνδρομής (TEBA/FEAD)

Από το 2014 λειτουργεί το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD). Ο Δήμος Σύρου-Ερμούπολης αποτελεί εταίρο στην Κοινωνική Σύμπραξη 53, με επικεφαλής εταίρο την Περιφέρεια Ν. Αιγαίου (Σύμπραξη Π.Ε. Άνδρου, Θήρας, Κέας-Κύθνου, Μήλου, Νάξου, Πάρου, Σύρου, Τήνου, Σίφνου). Το Ε.Π. ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ υποστηρίζει δράσεις σχετικά με τη συλλογή, μεταφορά, αποθήκευση και διανομή τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής και στηρίζει συνοδευτικά μέτρα και δραστηριότητες που συμβάλλουν στην κοινωνική ενσωμάτωση των ωφελουμένων.

Ωφελούμενοι των δράσεων του προγράμματος είναι άτομα και οικογένειες που διαβιούν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας. Η συνολική περίοδος εφαρμογής του ΕΠ Ι ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ, διαρκεί από την 1η Ιανουαρίου 2014 έως την 31η Δεκεμβρίου 2020.

 

Πρόγραμμα του Δήμου «Επισιτιστική αρωγή προς ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού»

Αναγνωρίζοντας τις ανάγκες οικογενειών και μεμονωμένων συμπολιτών μας, που ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας και αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα επισιτιστικής ανασφάλειας, η Υπηρεσία μας εφαρμόζει το πρόγραμμα επισιτιστικής συνδρομής προς ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού.

 

Προνοιακά επιδόματα αναπηρίας για 19 Δήμους των Κυκλάδων

Από την έναρξη ισχύος του Ν. 3852/10, με τον οποίον μεταβιβάστηκαν στους νέους «Καλλικρατικούς» Δήμους οι πρόσθετες αρμοδιότητες του Τομέα «Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης», ο Δήμος Σύρου-Ερμούπολης, ως «μητροπολιτικός» Δήμος, παρέχει σε όλους τους Δήμους του Νομού Κυκλάδων διοικητική υποστήριξη σε ζητήματα κοινωνικής μέριμνας, η οποία διαρθρώνεται κεντρικά σε δύο βασικά επίπεδα: στην καταβολή προνοιακών επιδομάτων και στην έκδοση/ανανέωση βιβλιαρίων ανασφαλίστων (μετά τις 4/4/2016, με την αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου, η υποστήριξη αφορά τη χορήγηση δωρεάν φαρμακευτικής περίθαλψης).