Σε μια εποχή που η οικονομική κρίση έχει πλήξει σε μεγάλο βαθμό τις Υπηρεσίες Υγείας, λόγω του περιορισμού των οικονομικών πόρων, ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης αποκτά καίρια σημασία στις προσπάθειες της κοινωνίας μας να αντιμετωπίσει τις σύγχρονες προκλήσεις στη διασφάλιση της υψηλής ποιότητας της δημόσιας υγείας.

Η υγεία, ως δημόσιο και κοινωνικό αγαθό, οφείλει να αποτελεί προτεραιότητα όλων μας και κρίνεται απαραίτητη η βελτίωση και ο εκσυγχρονισμός των δομών της μέσω της διαρκούς ενημέρωσης, εκπαίδευσης και έρευνας, κυρίως από τους επαγγελματίες του χώρου.

Ιδιαίτερα δε, περιοχές, όπως οι Κυκλάδες που αποτελούν χαρακτηριστικό δείγμα του ελληνικού νησιωτικού χώρου, με την πολυδιάσπαση και τις ιδιαιτερότητες της νησιωτικότητας, καθημερινά αντιμετωπίζουν προβλήματα, εντονότερα στα μικρότερα νησιά, λιγότερο έντονα στα μεγαλύτερα, καθώς, εκτός από τη μειωμένη προσβασιμότητα σε δευτεροβάθμιες υπηρεσίες υγείας, προστίθεται ένας αποδυναμωμένος τομέας πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας.

Από την πλευρά μας, ως Δημοτική Αρχή, με έντονο αίσθημα της ευθύνης και κυρίως αποφασιστικότητα, μέσα από τις αρμοδιότητες που μας δίνει ο Νόμος, υποστηρίζουμε με κάθε πρόσφορο μέσο την προσπάθεια όλων των φορέων που σχετίζονται με την παροχή υπηρεσιών υγείας.