Έχοντας άριστη και εποικοδομητική συνεργασία με το Νοσοκομείο Σύρου, ιδιαίτερα στο σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων που στοχεύουν στην πρόληψη, αγωγή και προαγωγή της υγείας, ενισχύουμε κάθε ανάλογη προσπάθεια, καθώς τα θέματα της υγείας οφείλουν να τίθενται σε ένα γενικότερο πλαίσιο διαμόρφωσης υγιών πόλεων, στις οποίες ζουν και μεγαλώνουν υγιείς πολίτες.

Ειδικότερα:

  • Ο Δήμος μας διευκολύνει με κάθε τρόπο τη συνεργασία των επαγγελματιών υγείας με τους σχολικούς φορείς, αναφορικά με τα προγράμματα πρόληψης και αγωγής υγείας στα σχολεία της Σύρου
  • Το ΚΕΦΙΑπ (Κέντρο Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης) του Νοσοκομείου Σύρου φιλοξενεί στους χώρους του το ΚΔΑΠ-ΜΕΑ, ενώ εξετάζεται η συνένωση και με άλλες κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου, εξοικονομώντας πόρους και αναπτύσσοντας περισσότερο τις παρεχόμενες «κοινές» υπηρεσίες.
  • Ο Δήμος προγραμματίζει από κοινού με το Νοσοκομείο Σύρου νέες προσπάθειες για την προώθηση της εθελοντικής αιμοδοσίας σε δημόσιες και ιδιωτικές δομές.
  • Κοινός στόχος του Δήμου, του ΝΜΥ Ερμούπολης, του Νοσοκομείου και του Ιατρικού Συλλόγου είναι η ανάδειξη των παραγόντων κινδύνου που αφορούν σε χρόνιες παθήσεις, με στόχο την ευαισθητοποίηση του κοινού και την αυτοπροστασία του πληθυσμού, διοργανώνοντας ημερίδες, συνέδρια και σεμινάρια.
  • Ιδιαίτερες προοπτικές για την ανάπτυξη της Σύρου έχει ο θεματικός τουρισμός στον άξονα της υγείας. Επιδίωξη του Δήμου μας είναι να προσελκύσει θεματικά φόρουμ και επιστημονικές ημερίδες, σε συνεργασία με την Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας και άλλους ακαδημαϊκούς φορείς. Ταυτόχρονα, λόγω της αναμενόμενης αύξησης των θέσεων αιμοκαθαιρούμενων ασθενών επιδιώκει την επαφή με ταξιδιωτικούς πράκτορες, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στον ιατρικό τουρισμό.
  • Σε συνεργασία με την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και το Νοσοκομείο Σύρου προγραμματίζεται η υλοποίηση τριών προγραμμάτων προσυμπτωματικών ελέγχων για την πρόληψη του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας, του καρκίνου του προστάτη και των καρδιαγγειακών νοσημάτων.
  • Πληθώρα θεμάτων καλύπτονται, επίσης, από τα ΑΚΕΠΥ, όπως Δημοτικά Ιατρεία, ενέργειες Αγωγής Υγείας, ανάπτυξη υπηρεσιών Συμβουλευτικής και Κοινωνικής Προστασίας. Μετά τη λειτουργία του κοινωνικού φαρμακείου, το βάρος δίνεται στη δημιουργία ενός ενιαίου φορέα για την ολική εποπτεία των προσπαθειών αγωγής υγείας, πρωτογενούς και δευτερογενούς πρόληψης, ο οποίος δύναται να παρέχει πληροφορίες και να κατευθύνει τους «υποψήφιους» και πάσχοντες ασθενείς κατάλληλα, ενσωματώνοντας έτσι και το ΚΕΠ-υγείας.
  • Ο Σύλλογος Κατ’ Οίκον Νοσηλείας Σύρου συνεχίζει να παρέχει εθελοντικά τις υπηρεσίες του παρά τις οικονομικές και άλλες δυσκολίες των καιρών μας. Η συγκρότηση ομάδας επαγγελματιών υγείας, στο πλαίσιο των ολιγόμηνων συμβάσεων ΟΑΕΔ ή ακόμη και μέσω χρηματοδοτικών προγραμμάτων ενισχύει αυτήν την προσπάθεια.