Η Σύρος μας, η «Αρχόντισσα των Κυκλάδων», αξίζει την αγάπη, τον σεβασμό και την προσοχή όλων μας. Όλοι εμείς, που την αγαπάμε και θέλουμε να την βλέπουμε ψηλά, γινόμαστε συμμέτοχοι, κοινωνοί και συνοδοιπόροι σε μια μεγάλη προσπάθεια.

Η Δημοτική Αρχή ανέλαβε τις αναγκαίες πρωτοβουλίες σε θεσμικό, διαρθρωτικό, οικονομικό και επιχειρηματικό επίπεδο, με τη συνεργασία των σχετιζόμενων φορέων, ώστε η Σύρος:

  • να ξεπεράσει αγκυλώσεις, νοοτροπίες και προσχώματα που μέχρι σήμερα λειτουργούσαν ανασταλτικά στην πρόοδο του τόπου μας,
  • να αντιμετωπίσει τις δυσμενείς επιπτώσεις της ύφεσης σε τοπικό επίπεδο,
  • να αναδείξει ένα αναπτυξιακό πρότυπο, βασισμένο στα ιδιαίτερα συγκριτικά της πλεονεκτήματα, και
  • να αποκτήσει έναν σύγχρονο και αποτελεσματικό Δήμο που θα στηρίζεται στην εξωστρέφεια, στην υγιή αντίληψη σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης, στην αρχή της ισονομίας, στην παροχή υψηλού επιπέδου ανταποδοτικών και κοινωνικών υπηρεσιών και στην ικανοποίηση του περί δικαίου αισθήματος.

Η στρατηγική και οι πολιτικές μας, για την οικονομική ανάπτυξη και την διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής στην Σύρο, αφορούν σε τρεις βασικούς στόχους:

  • Ανάπτυξη (παραγωγή και διανομή πλούτου)
  • Κοινωνική πρόοδος (ισότιμη συμμετοχή όλων στη διανομή του παραγόμενου πλούτου και παροχή αξιόπιστων κοινωνικών υπηρεσιών)
  • Απασχόληση (διατήρηση υπαρχόντων και δημιουργία νέων βιώσιμων θέσεων εργασίας)

 

syros_limani2