Σε διαδικασία υλοποίησης βρίσκεται το έργο «Βελτίωση προβλήτας ανεφοδιασμού και δρόμου πρόσβασης στην περιοχή «ΜΕΤΚΑ» του λιμένος Ερμούπολης», προϋπολογισμού 67.117,19 ευρώ πλέον ΦΠΑ, η χρηματοδότηση του οποίου εξασφαλίστηκε, κατόπιν εντατικών προσπαθειών του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

Πρόκειται για τη βελτίωση της υπάρχουσας προβλήτας ανεφοδιασμού και του υπάρχοντος δρόμου πρόσβασης στο παραλιακό μέτωπο της Ερμούπολης και συγκεκριμένα όπισθεν του ΑΚΔΕ. Οι εργασίες περιλαμβάνουν σκυροδετήσεις, ασφαλτόστρωση και ηλεκτροφωτισμό, προκειμένου να βελτιωθεί λειτουργικά αλλά κι αισθητικά η εν λόγω περιοχή, η οποία μέχρι και σήμερα ήταν υποβαθμισμένη.

Το συγκεκριμένο έργο, το οποίο εντάσσεται στις προσπάθειες του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου να  βελτιώνει τις λιμενικές εγκαταστάσεις, αποτελεί μείζονος σημασίας, καθώς παρέχει ασφάλεια στα ελλιμενιζόμενα πλοία, ενώ, παράλληλα, προσφέρει μια «ανάσα» στο ήδη επιβεβαρυμμένο κεντρικό οδικό δίκτυο της πόλης, καθώς ο παράλληλος δρόμος ενώνει τους δύο χώρους στάθμευσης. Επιπλέον, ένας από τους στόχους του Λιμενικού Ταμείου είναι και η ανάπτυξη του πρασίνου στην περιοχή, αναβαθμίζοντάς τη σημαντικά.

 

Εξέλιξη εργασιών κατασκευής κρηπιδώματος, 04/2018
Εξέλιξη εργασιών κατασκευής κρηπιδώματος, 04/2018
Εξέλιξη εργασιών κατασκευής κρηπιδώματος, 04/2018