Η επέκταση του καταφυγίου σκαφών στο Φοίνικα αναμένεται να  συντελέσει στη δημιουργία μίας σημαντικής μαρίνας, η οποία θα μπορεί να υποδεχθεί έναν ικανό αριθμό σκαφών. Η συγκεκριμένη επέκταση εξετάζεται για το τρίγωνο Φοίνικα – Βουρκαρίου και Λουτρών, το οποίο αποτελεί ενεργό και δημοφιλή τόπο τουριστικών σκαφών.

Με βάση αυτό τον στόχο, το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο προχώρησε στην εκπόνηση μίας λιμενικής προμελέτης, προϋπολογισμού 7.550,00€ πλέον ΦΠΑ, σύμφωνα με την οποία εξετάζονται οι δυνατότητες επέκτασης του καταφυγίου και επί της οποίας θα ακολουθήσει η σχετική διαβούλευση ώστε να επιλεγεί η καταλληλότερη λύση για την υλοποίηση του έργου.

Στο πλαίσιο της τουριστικής ανάπτυξης της Σύρου, το εν λόγω έργο αποτελεί σημείο αναφοράς, καθώς θα συντελέσει στην αύξηση της επισκεψιμότητας των τουριστικών σκαφών, γεγονός που θα επιφέρει ανάλογα οικονομικά αποτελέσματα τόσο για την περιοχή όσο και για το νησί μας γενικότερα.