Μετά από τις επίμονες, συντονισμένες και συνεχείς προσπάθειες του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου, κατά το τελευταία έτη, υπεγράφη την Τετάρτη 01 Αυγούστου 2018 η χρηματοδότηση του έργου «Κατασκευή Εμπορικού Κρηπιδώματος Λιμένα Σύρου» από το Ε.Π. Νότιο Αιγαίο 2014-2020, προϋπολογισμού 3.920.000,00 €.

Η μελέτη του έργου εκπονήθηκε από το τ. Λιμενικό Ταμείο Ν. Κυκλάδων τον Ιανουάριο 2001 και επικαιροποιήθηκε το Φεβρουάριο 2016 από τη Διοίκηση του Δ. Λ. Τ. Σύρου. Τα δύο τελευταία χρόνια, το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο κινήθηκε γρήγορα και μεθοδικά για την ένταξη του έργου στο ΣΠΕΜ και την εξεύρεση χρηματοδότησης, με αλλεπάλληλες συναντήσεις με τους Γ.Γ. των Υπουργείων Ναυτιλίας και Υποδομών & Μεταφορών. Για τη χρηματοδότηση του έργου υπεβλήθη στις 31 Ιανουαρίου 2018 αίτηση και φάκελος χρηματοδότησης σε σχετική πρόσκληση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Πρόκειται για ένα ακόμη έργο πνοής για το νησί μας, σε πλήρη συμβατότητα με το Master Plan του λιμένος Ερμούπολης, που περιλαμβάνει την κατασκευή κρηπιδώματος μήκους 197μ. και ωφέλιμου βάθους -7,00μ. στη θέση «Καρνάγιο», καθώς και τη διαμόρφωση χερσαίων χώρων 5.000,00 τ.μ. με όλους τους απαραίτητους εξοπλισμούς και δίκτυα. Το συγκεκριμένο έργο, που θα αποσυμφορήσει το κεντρικό λιμάνι της Ερμούπολης, στοχεύει στη συνολική αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό των λιμενικών εγκαταστάσεων της Σύρου, ενώ η εκτιμώμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης του υπολογίζεται την 31η Δεκεμβρίου 2020.

Οφείλουμε να ευχαριστήσουμε θερμά τη διοίκηση και το προσωπικό του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου και της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου μας, για την ωρίμανση, μελέτη και αδειοδότηση ενός σύνθετου και εξειδικευμένου έργου, καθώς και την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και την αρμόδια Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης για την εξαιρετική συνεργασία κατά τη διαδικασία υποβολής και αξιολόγησης του αιτήματος χρηματοδότησης.