Στον γενικότερο σχεδιασμό της Δημοτικής Αρχής για τη λιμενολεκάνη Ερμούπολης ξεχωρίζει το τμήμα του Κέντρου Διαχείμασης Σκαφών – Μαρίνας Σύρου,  ένα έργο που, εδώ και πολλά χρόνια, επιδιώκει τη νομιμοποίησή του.

Συγκεκριμένα, έχει ήδη εκδοθεί η απόφαση ΑΕΠΟ, ενώ εκκρεμεί ο προσδιορισμός του προστίμου νομιμοποίησης από την Κτηματική Υπηρεσία, καθώς και η νέα απόφαση χωροθέτησης από το Υπουργείο Τουρισμού.

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σύρου, πραγματοποιώντας συστηματικές ενέργειες προς αυτή την κατεύθυνση, έχει επιτύχει να διανύσει μία μεγάλη απόσταση σε πολύ σύντομο χρόνο για τη νομιμοποίηση και την αδειοδότηση της μαρίνας, ενός χώρου που ποτέ δεν αξιοποιήθηκε μέχρι σήμερα, εξαιτίας της αναντιστοιχίας πρακτικής χωροθέτησης και αρχικού σχεδίου.

Επιτυγχάνοντας τη νομιμοποίηση και εν συνεχεία την αδειοδότηση της λειτουργίας της μαρίνας, η συγκεκριμένη περιοχή αναπτύσσεται πολύπλευρα, τόσο περιβαλλοντικά όσο και τουριστικά και οικονομικά, καθώς πλέον θα υπάρχει ένας χώρος οργανωμένος, φιλόξενος και προσιτός στα τουριστικά σκάφη. Επιπλέον, με τη λειτουργία της μαρίνας, δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας, γεγονός που θα δώσει νέα πνοή στην τοπική μας κοινωνία.