Στο πλαίσιο της στρατηγικής ανάπτυξης της κρουαζιέρας, που ακολουθεί το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σύρου, δημοπρατήθηκε το έργο «Εγκατάσταση και Λειτουργία Συστημάτων Ασφαλείας Λιμενικών Εγκαταστάσεων», προϋπολογισμού 1.252.742,00 €.

Με την υλοποίηση του έργου, επιτυγχάνεται η σημαντική βελτίωση της παρεχόμενης ασφάλειας, λειτουργικότητας και πληροφόρησης, καθώς και η ταχύτερη και αμεσότερη κινητοποίηση σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Επιπλέον, το έργο εναρμονίζει το λιμάνι μας με τις απαιτήσεις του Διεθνούς Κώδικα  για την ασφάλεια των πλοίων και Λιμενικών Εγκαταστάσεων (ISPS), της συνθήκης SCHENGEN και της σχετικής ευρωπαϊκής και ελληνικής νομοθεσίας, ενώ αποτελεί ένα σημαντικό όπλο για τη βελτίωση και περαιτέρω ανάπτυξη της κρουαζιέρας, γνωρίζοντας όλοι το πόσο μεγάλη σημασία δίνουν οι εμπλεκόμενες εταιρείες κρουαζιέρας στην ασφάλεια που παρέχει ο προορισμός για το πλοίο και τους επιβάτες.

Βασικό κριτήριο σχεδιασμού και ανάπτυξης του συστήματος είναι η ανάπτυξη ενός Κέντρου Ασφάλειας, εντός του λιμένα, όπου θα συγκεντρώνονται σε πραγματικό χρόνο, μέσω εξειδικευμένου τεχνολογικού εξοπλισμού, το σύνολο των πληροφοριών ασφάλειας. Μέσω του κέντρου αυτού, όλες οι πληροφορίες (δεδομένα, εικόνες, φωνή, video κλπ.) μεταφέρονται σε πραγματικό χρόνο, στο Κέντρο Επιχειρήσεων της Τοπικής Λιμενικής Αρχής, μέσω δικτύου δεδομένων.

Πιο συγκεκριμένα το σύστημα ασφαλείας του λιμένα αποτελείται από διάφορα υποσυστήματα τα οποία συνοπτικά είναι τα ακολούθα:

 • Υποσύστημα επιτήρησης με κάμερες
 • Ηλεκτρολογικός και τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός
 • Φορητοί Φράκτες
 • Φορητό Σύστημα Φωτισμού
 • Ιστοί
 • Υποσύστημα ελέγχου πρόσβασης
 • Υποσύστημα ηχητικής αναγγελίας μηνυμάτων
 • Κέντρο Ελέγχου

Παραδοτέα της πράξης αποτελούν η προμήθεια και εγκατάσταση του παρακάτω εξοπλισμού:

 • Λογισμικό Διαχείρισης Συστήματος Ελέγχου Πρόσβασης
 • Φορητά Τερματικα Ελέγχου Επιβατών Υπόχρεων Πλοίων
 • Φορητοί Αναγνώστες καρτών Barcode & RF-ID
 • Αναγνώστες Μακράς Εμβέλειας
 • Full Height Turnstyles
 • Τοπικοί Ελεγκτές Θύρας
 • Διαδικτυακές Κάμερες σταθερές
 • Διαδικτυακές κινούμενες Κάμερες (Κάμερες Επιτήρησης Ζώνης)
 • Κινητή Θερμική Κάμερα με ενσωματωμένο Λογισμικό Video Analytics
 • Σύστημα Έξυπνων καμερών
 • Ιστοί στήριξης καμερών
 • Ψηφιακά υβριδικά καταγραφικά
 • Περίφραξη
 • Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός
 • Σύστημα Ανακοινώσεων
 • Φορητοί ανιχνευτές μετάλλων
 • Λογισμικό διαχείρισης κέντρου ελέγχου
 • Φορητό Μεταφερόμενο Σύστημα Φωτισμού για έκτακτα συμβάντα
 • Γεννήτριες ρεύματος
 • Όχημα περιπολίας
 • Ασύρματοι πομποδέκτες VHF Marine
 • Radar AIS
 • Μεταφερόμενος Οικίσκος με X-RAY και μαγν. πύλη
 • Σύστημα Αναγνώρισης πινακίδων οχημάτων προς επιβίβαση στα ΕΓ-ΟΓ Πλοία
 • Κέντρο λιμεναρχείου (ελέγχου)

 

Το έργο είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα  «Νότιο Αιγαίο 2014-2020» της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, με φορέα υλοποίησης το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σύρου.