Οι προοπτικές οικονομικής και τουριστικής ανάπτυξης της Σύρου συνδέονται αναπόσπαστα και με τη συνολική λειτουργία και εικόνα της λιμενολεκάνης της Ερμούπολης. Στο πλαίσιο αυτό, το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σύρου έχει καταθέσει στην αρμόδια επιτροπή Του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ήδη από τον Μάιο του 2017, το Master Plan του λιμένος της Ερμούπολης, προϋπολογισμού 14.472,90 ευρώ, και αναμένοντας την έγκρισή του.

Πρόκειται για ένα «εργαλείο» βελτίωσης κι αναβάθμισης της λειτουργίας της πόλης, αλλά και της χερσαίας ζώνης σε γενικότερο επίπεδο, το οποίο, κατόπιν των σχετικών εγκρίσεων των αρμόδιων Υπουργείων, θα περιέλθει στη διάθεση του Δήμου Σύρου – Ερμούπολης, παρέχοντας τη δυνατότητα στη Δημοτική Αρχή να αναζητήσει χρηματοδοτικά εργαλεία για να υλοποιήσει τις προβλεπόμενες αλλαγές και παρεμβάσεις, στις οποίες συμπεριλαμβάνεται, μεταξύ άλλων, η αλλαγή στη θέση του ακτοπλοϊκού λιμένα, η βελτίωση υποδομών για την υποδοχή μεγαλύτερων κρουαζιερόπλοιων και η φιλοξενία σκαφών αναψυχής.

Σχετικά με το περιεχόμενο του Master Plan, το λιμάνι της ακτοπλοΐας μεταφέρεται στο χερσαίο τμήμα της θέσης που βρισκόταν το πρώην υφαντουργείο του «Λαδόπουλου», ενώ προβλέπεται να πραγματοποιηθούν όλες οι απαιτούμενες εγκαταστάσεις για τη λειτουργία ενός σύγχρονου λιμένα, τόσο στον θαλάσσιο χώρο, όσο και στον χερσαίο. Παράλληλα, προβλέπεται η κατασκευή ενός κόμβου για την εύρυθμη κυκλοφοριακή ροή στο ύψος της εισόδου και της εξόδου του νέου λιμένα, καθώς και η δημιουργία εμπορικού λιμανιού στη θέση «Καρνάγιο».

Στον άξονα της ανάπτυξης και της προσέλκυσης περισσότερων σκαφών, ιστιοπλοϊκών και mega yachts, το master plan προβλέπει τη βελτίωση των υποδομών στη θέση που λειτουργεί σήμερα το λιμάνι της Ερμούπολης, ενώ στις θέσεις πρόσδεσης των πλοίων, στο ύψος των στεγάστρων αναμονής, στο αντίστοιχο θαλάσσιο τμήμα, προβλέπεται να γίνει υδατοδρόμιο.

Αναφορικά με το πεδίο της κρουαζιέρας, το νέο Master Plan δημιουργεί νέες δυνατότητες για τη φιλοξενία μεγαλύτερων κρουαζιερόπλοιων, καθώς η προβλήτα που σήμερα λειτουργεί θα εξακολουθήσει να χρησιμοποιείται για την υποδοχή κρουαζιερόπλοιων. Προγραμματίζεται δε η επέκταση της ήδη υπάρχουσας προβλήτας, και η κατασκευή δύο πλωτών εξεδρών, ώστε να μην αντιμετωπίζεται πρόβλημα για τον ελλιμενισμό των μεγάλων πλοίων, με δεδομένο ότι κάποια κρουαζιερόπλοια, που διατηρούν μεγάλο βύθισμα, δεν εξυπηρετούνται στις διαθέσιμες θέσεις και στο σημείο που βρίσκεται η προβλήτα, λόγω του βάθους.

Τα νέα δεδομένα στη λιμενολεκάνης της Ερμούπολης και στα τμήματά της στη χερσαία ζώνη, αναμένεται να συνδράμουν και στην εξυπηρέτηση του κυκλοφοριακού φορτίου που υποδέχεται καθημερινά η πόλη και μάλιστα εντονότερα τη θερινή περίοδο, με τη διαμόρφωση – δημιουργία ενός μεγάλο χώρου στάθμευσης στο ύψος των σημερινών στεγάστρων αναμονής έως και το ύψος της Πυροσβεστικής. Επιπλέον, πέραν της ανωτέρω αλλαγής, προβλέπεται και η κατασκευή ενός κόμβου στο ύψος της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας των οχημάτων και των δικύκλων.

Στόχο της Δημοτικής Αρχής και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, με την έγκριση του Master Plan, αποτελεί να αποκτήσει η Σύρος ένα σημαντικό «εργαλείο», ικανό να προσελκύσει τουριστικό και επενδυτικό ενδιαφέρον, που θα προσδιορίζει μία νέα «εποχή» λειτουργίας για την Ερμούπολη και το λιμάνι της.