Βασική μέριμνα της Δημοτικής Αρχής αποτελεί η προσέλκυση επενδύσεων, ένας από τους πιο σίγουρους δρόμους που οδηγεί μια περιοχή γρηγορότερα στην υπέρβαση της κρίσης και την ανάπτυξη.

Νέες επενδύσεις σημαίνει νέες θέσεις εργασίας για τους κατοίκους, αύξηση των πωλήσεων για τις τοπικές επιχειρήσεις, αύξηση εισοδήματος για την τοπική κοινωνία συνολικά, αύξηση των πόρων που διατίθενται για έργα που ωφελούν ολόκληρη την κοινότητα, όπως οι τουριστικές υποδομές, το περιβάλλον, η ενέργεια, η παροχή υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας σε κατοίκους που την χρειάζονται κλπ.

Ένας σύγχρονος Δήμος πρέπει να αναλαμβάνει δράση στον τομέα της οικονομικής ανάπτυξης της περιοχής του και να φροντίζει ώστε όλοι οι κάτοικοι της περιοχής να έχουν ισότιμο μερίδιο στα οφέλη από την υλοποίηση των επενδύσεων.

Προς αυτή την κατεύθυνση, ο Δήμος, με πλήρη συναίσθηση της θεσμικής του οντότητας και των αρμοδιοτήτων που έχει βάσει της νομοθεσίας, επιδιώκει, με συγκεκριμένες πρωτοβουλίες και ενέργειες, να δημιουργήσει ένα ελκυστικότερο περιβάλλον για την προσέλκυση ή και την υποστήριξη επενδύσεων μεσαίου και μεγάλου βεληνεκούς.