Με γνώμονα την αντιμετώπιση της ανεργίας πληθυσμιακών ομάδων που πλήττονται εξαιτίας της συνεχιζόμενης οικονομικής κρίσης, την ένταξη/επανένταξη των ανέργων στην αγορά εργασίας και ταυτόχρονα την αναβάθμιση των παρεχόμενων προς τους πολίτες υπηρεσιών, ο Δήμος Σύρου – Ερμούπολης συμμετέχει σε Προγράμματα Κοινωφελούς Χαρακτήρα, 8μηνης διάρκειας, κατόπιν σχετικής πρόσκλησης του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Η δράση έχει ως διττό στόχο, αφενός την άμεση αντιμετώπιση της ανεργίας πληθυσμιακών ομάδων που πλήττονται περισσότερο από την ανεργία και την αναβάθμιση των προσόντων τους, ώστε να διευκολυνθούν στην επανένταξή τους στην αγορά εργασίας, και αφετέρου την προαγωγή της κοινής ωφέλειας σε τοπικό επίπεδο, μέσω της σύζευξης των παραγωγικών ικανοτήτων των ανέργων με την κάλυψη των κοινωνικών αναγκών.

Η κοινωφελής εργασία που παρέχεται μέσα από τα συγκεκριμένα προγράμματα ενέχει το στοιχείο της παραγωγικότητας, προσθέτει οικονομική αξία και προσδίδει σαφές κοινωνικό όφελος.

Στο πλαίσιο αυτό, οι ωφελούμενοι του προγράμματος απασχολούνται στην υλοποίηση έργων που έχουν μετρήσιμα αποτελέσματα όσον αφορά τη βελτίωση της καθημερινής ζωής των κατοίκων των τοπικών κοινωνιών. Τα έργα αυτά επιλέγονται από τον ίδιο τον Δήμο, ανάλογα με τις ανάγκες που προκύπτουν, και στοχεύουν στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών σε φορείς του δημόσιου τομέα που έχουν καθημερινή και άμεση σχέση με την εξυπηρέτηση πολιτών, τη συντήρηση και αναβάθμιση κοινωνικών υποδομών, την αναβάθμιση της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών, τη βελτίωση του φυσικού περιβάλλοντος, αλλά και τη στήριξη της τοπικής αγοράς.