Η ίδρυση της νέας Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Σύρο, μετά την απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων κ. Κωνσταντίνου Γαβρόγλου (ΦΕΚ Β’ 4452/18-12-2017), αποτέλεσε έναν στόχο και μια επιδίωξη, την οποία διεκδικήσαμε από κοινού, τόσο η Δημοτική μας Αρχή όσο και το σύνολο των τοπικών φορέων, των βουλευτών μας, αλλά κυρίως η τοπική μας κοινωνία, η οποία από την πρώτη στιγμή λειτουργίας του αγκάλιασε το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και το κατέστησε αναπόσπαστο κομμάτι της.

Η Σύρος εδικαιούτο και άξιζε αυτού του αποτελέσματος, το οποίο συμβάλλει καθοριστικά στην ενδυνάμωση και περαιτέρω βελτίωση της ελκυστικότητας και της προστιθέμενης αξίας του Ιδρύματος, δημιουργώντας προοπτικές για τη διεκδίκηση στο άμεσο μέλλον της δημιουργίας και δεύτερου τμήματος του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Σύρο.

Για την εξαιρετικά σημαντική αυτή εξέλιξη, ευχαριστούμε θερμά τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Αιγαίου κ. Στέφανο Γκρίζαλη, τον Πρόεδρο του Τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων κ. Φίλιππο Αζαριάδη, του τοπικούς κυβερνητικούς Βουλευτές κ.κ Αντώνη Συρίγο και Νίκο Συρμαλένιο για τη σθεναρή διεκδίκηση του δίκαιου αιτήματος του νησιού μας, τους τοπικούς φορείς και συλλογικότητες, καθώς και όλους όσοι συμπαρατάχθηκαν ομόθυμα για τη συγκεκριμένη επιδίωξη.

Ο Δήμος Σύρου – Ερμούπολης, πέραν των παραχωρήσεων του Ιστορικού 1ου Γυμνασίου Σύρου, του Πνευματικού Κέντρου, των Αποθηκών Διαμετακομίσεων στο λιμάνι Ερμούπολης (πρώην Καζίνο) και του κτιρίου Κορνηλάκη παραχωρεί άμεσα ακίνητο επί των πρώην Αποθηκών Διαμετακομίσεων στο λιμάνι Ερμούπολης (πρ. Elysee), με βάση το άρθρο 26 του Ν. 4484/2017 (ΦΕΚ Α’ 110/1-8-2017), ενώ έχει προτείνει επιπλέον προς το Πανεπιστήμιο Αιγαίου την παραχώρηση των κτιρίων του Κέντρου Τεχνικού Πολιτισμού πλησίον του Στρατοπέδου, για τα οποία υπάρχουν διαθέσιμες οριστικές μελέτες που έχουν τεθεί υπόψη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Πανεπιστημίου.

Επισημαίνεται, τέλος, ότι, στο πλαίσιο της συνεργασίας του Δήμου με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και το Ταμείο Εθνικής Άμυνας για την αξιοποίηση του Στρατοπέδου «Λοχαγού Ζαφείρη Αποστόλου» και σύμφωνα με τη σχετική υπηρεσία πρότασης αξιοποίησης, η οποία έχει παραληφθεί, ο Δήμος μας έχει αιτηθεί την παραχώρηση χώρων του Στρατοπέδου, προκειμένου να αποδοθούν στο Πανεπιστήμιο για την κάλυψη μελλοντικών αναγκών του.

Ο Δήμος Σύρου – Ερμούπολης διαχρονικά αλλά και περισσότερο αποφασιστικά από ποτέ, ως αυτονόητα έχει το δικαίωμα, αλλά και την υποχρέωση, στήριζε, στηρίζει και θα στηρίζει έμπρακτα τη λειτουργία του Πανεπιστημίου στη Σύρο, παρέχοντας, πέραν των δημοτικών κτιριακών υποδομών για την κάλυψη των αυξημένων στεγαστικών αναγκών του, οποιαδήποτε άλλη υποστήριξη απαιτηθεί, υλική, οικονομική και ηθική, στο πλαίσιο και το μέτρο των δυνατοτήτων του.