Η βιωσιμότητα και η ανάπτυξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της Σύρου αποτελεί σημαντικό παράγοντα διασφάλισης της κοινωνικής συνοχής. Η δραστηριοποίηση υγιών επιχειρήσεων μεταφράζεται σε αύξηση της απασχόλησης, μεγαλύτερη κυκλοφορία του χρήματος στο νησί μας, περισσότερες και καλύτερες επιλογές για όλους μας ως καταναλωτές, διατήρηση του παραγόμενου εισοδήματος εντός της Σύρου και ελαχιστοποίηση των αγορών μας από άλλες περιοχές.

Η Δημοτική Αρχή, θέτοντας στις προτεραιότητές της, την προστασία και την ανάπτυξη της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας της Σύρου ανέλαβε πρωτοβουλίες με σκοπό:

  • Την ενίσχυση του τουριστικού ρεύματος προς το νησί μας, χρησιμοποιώντας σύγχρονες στρατηγικές, μεθόδους και πρακτικές, σε συνεργασία με τους επαγγελματίες του τουριστικού κλάδου, που μεταφράζεται άμεσα σε αύξηση των πωλήσεων των τοπικών επιχειρήσεων, τόσο των τουριστικών όσο και των εμπορικών.
  • Τη αναβάθμιση υποδομών προσπελασιμότητας για την ευχερέστερη πρόσβαση στο νησί μας (αναβάθμιση αεροδρομίου, βελτίωση λειτουργικότητας και ασφάλειας λιμένα κ.ά), καθώς και τη βελτίωση της αεροπορικής και ακτοπλοϊκής διασύνδεσης.
  • Τη διαρκή και δυναμική παρέμβαση προς την Πολιτική Ηγεσία της χώρας, με στόχο την άρση των σημαντικότατων προβλημάτων που αντιμετωπίζει η οικονομία της Σύρου, και ιδιαίτερη έμφαση στα προβλήματα στην τροφοδοσία της αγοράς με προϊόντα, ιδιαίτερα κατά τους χειμερινούς μήνες, αλλά και στα εμπόδια που θέτει στην συριανή επιχειρηματικότητα η γραφειοκρατία και η αδυναμία των μηχανισμών του Κράτους να προσφέρουν ποιοτικές υπηρεσίες στις συναλλαγές τους με τις τοπικές επιχειρήσεις.