Η ικανοποιητική ακτοπλοϊκή διασύνδεση των νησιών αποτελεί ένα πάγιο αίτημα για τις νησιωτικές κοινωνίες, τους επαγγ

ελματίες, τον τουρισμό, την αυτοδιοίκηση και την πολιτεία και απαιτεί τη συνέργεια, τη συνεργασία και τη συναλληλία όλων των εμπλεκομένων.

Στο παραπάνω πλαίσιο, πραγματοποιήθηκε στη Σύρο, με εξαιρετική επιτυχία, διευρυμένη σύσκεψη, με θέμα την ακτοπλοϊκή διασύνδεση των νησιών των Κυκλάδων, την οποία διοργάνωσε η ΠΕΔ Νοτίου Αιγαίου και το Επιμελητήριο Κυκλάδων, κατόπιν πρωτοβουλίας του Δημάρχου Σύρου – Ερμούπολης κ. Γ. Μαραγκού ως Προέδρου του Τοπικού Παραρτήματος Κυκλάδων της ΠΕΔ Νοτίου Αιγαίου, με τη συμμετοχή της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, υπηρεσιακών παραγόντων του Υπουργείου, των Λιμενικών Αρχών, των τοπικών Βουλευτών, εκπροσώπων του Α’ και Β’ βαθμού Αυτοδιοίκησης των Κυκλάδων, εκπροσώπους των ακτοπλοϊκών εταιρειών, Συλλόγων, Φορέων και Οργανισμών των Κυκλάδων.

Κύριο αίτημα των τοπικών Φορέων ήταν η βελτίωση του μεταφορικού έργου σε όρους ποιότητας, συχνότητας και κόστους για δώδεκα (12) μήνες τον χρόνο, αλλά και η αύξηση του μεταφορικού αντικειμένου στα νησιά μας, διαμέσου της καλύτερης αξιοποίησης των συνδυασμένων μεταφορών, των διαθέσιμων καναλιών προώθησης και επικοινωνίας και της αποδοτικότερης συνεργασίας της Κυβέρνησης, της Αυτοδιοίκησης, των ακτοπλοϊκών εταιρειών και των επαγγελματιών του τουρισμού.

Η συγκεκριμένη σύσκεψη αποτέλεσε για τη Σύρο το αποκορύφωμα μιας σειράς πέντε (5) συναντήσεων που πραγματοποιήθηκαν κατά το διάστημα Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου 2017, στον Δήμο Σύρου – Ερμούπολης, με τους πλοιοκτήτες και εκπροσώπους όλων των ακτοπλοϊκών εταιριών που δραστηριοποιούνται στις Κυκλάδες και τους τοπικούς επαγγελματικούς φορείς, αποδίδοντας τους πρώτους καρπούς για το νησί μας, στην προσπάθεια για την καθοριστική ενίσχυση της θέσης της πρωτεύουσας των Κυκλάδων και έδρα της Περιφέρειας του Νοτίου Αιγαίου στον ακτοπλοϊκό χάρτη του Αιγαίου.

Επισημαίνεται δε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο του Τοπικού Παραρτήματος Κυκλάδων της ΠΕΔ Νοτίου Αιγαίου αποφάσισε ομόφωνα την καθιέρωση της συγκεκριμένης σύσκεψης και την πραγματοποίησή της κάθε χρόνο την ίδια περίοδο στο νησί της Σύρου, παράλληλα με την πραγματοποίηση συνεδρίασης του Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών.