Στο πλαίσιο του αναπτυξιακού σχεδιασμού, είναι ιδιαίτερα σημαντική η σαφής, τεκμηριωμένη και συνειδητή επιλογή, σχετικά με το είδος της οικονομικής ανάπτυξης που επιθυμούμε για το νησί μας, η οποία πρέπει να αποτελεί προϊόν συλλογικότητας και να χαράζει μια ασφαλή κατεύθυνση, στην οποία οι υγιείς δυνάμεις της αγοράς (επιχειρηματικοί, επιστημονικοί και κοινωνικοί φορείς), με σύμμαχο την αυτοδιοίκηση, να πορεύονται και να επιχειρούν για το επόμενο χρονικό διάστημα

Οι κλάδοι στους οποίους το νησί μας μπορεί και πρέπει να αποκτήσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα είναι, μεταξύ άλλων: ο Τουρισμός, η Πρωτογενής Παραγωγή, η Μεταποίηση και η Ναυπηγική Βιομηχανία.