Ο Δήμος Σύρου-Ερμούπολης, ως κύριος εκφραστής της τοπικής κοινωνίας, όσο και οι εργαζόμενοι του Ναυπηγείου «ΝΕΩΡΙΟ», σε κλίμα και πνεύμα απόλυτης ταύτισης απόψεων και αμοιβαιότητας, επιζήτησαν μια βιώσιμη λύση για το Ναυπηγείο, με σεβασμό στο περιβάλλον αλλά και σε συνέργεια και συμπληρωματικότητα με τον τουρισμό και τους άλλους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας του νησιού.

Τόσο οι εργαζόμενοι του Νεωρίου, όσο και ο Δήμος, με στενή συνεργασία, συμπόρευση και κοινές ενέργειες, άσκησαν πιέσεις  προς την Κυβέρνηση κυρίως, αλλά και προς κάθε εμπλεκόμενη πλευρά, προκειμένου να αξιολογηθεί άμεσα κάθε επισήμως κατατεθειμένη πρόταση εξαγοράς του, η οποία θα διασφάλιζε πρωτίστως τα δικαιώματα και τις απαιτήσεις των εργαζομένων και των τοπικών προμηθευτών, και εν συνεχεία να προωθηθεί και να οριστικοποιηθεί η πλέον αξιόπιστη λύση για την «επόμενη μέρα» με τη λειτουργία ενός σύγχρονου, ασφαλούς και βιώσιμου Ναυπηγείου στη Σύρο.

Τον Αύγουστο του 2017 πραγματοποιήθηκε συνάντηση μεταξύ του Δημάρχου Σύρου – Ερμούπολης κ. Μαραγκού με τον Αμερικανό Πρέσβη κ. Geoffrey R. Pyatt, όπου επιβεβαιώθηκε επίσημα το επενδυτικό ενδιαφέρον εκ μέρους της Αμερικανικής Κυβέρνησης, μέσω της ελληνοαμερικανικής εταιρείας ONEX, για την επαναλειτουργία του Ναυπηγείου σε σύγχρονα και ανταγωνιστικά πρότυπα.

Σε συνέχεια διαβουλεύσεων και διαπραγματεύσεων μεταξύ της ΟΝΕΧ, της Ελληνικής Κυβέρνησης και των πιστωτριών τραπεζών, κατά τις οποίες επήλθε πλήρη συμφωνία των εμπλεκόμενων μερών, παρουσιάστηκε στον Δήμαρχο από τον Πρόεδρο της ONEX κ. Πάνο Ξενοκώστα, τον Νοέμβριο του 2017,  το αναπτυξιακό και χρηματοδοτικό πλάνο, καθώς και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της επένδυσης.

Καθ’ όλο το διάστημα των τελευταίων μηνών, ο Δήμος μας και το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο βρίσκονται σε επαφή και συνεργασία με την πλευρά της ONEX, αλλά και με Υπουργούς της Κυβέρνησης, ώστε, στο μέτρο των αρμοδιοτήτων τους, να υποστηρίξουν την ταχύτερη ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών για την επαναλειτουργία του Ναυπηγείου. Παράλληλα, ο κ. Δήμαρχος, τον Φεβρουάριο του 2018, είχε εκ νέου συνάντηση στην Αμερικανική Πρεσβεία με τον κ. Πρέσβη, με αποκλειστικό θέμα συζήτησης στην ατζέντα τις εξελίξεις στο θέμα άμεσης επαναλειτουργίας του Ναυπηγείου και τη μεταξύ των δύο πλευρών συνεργασία.

Η επαναλειτουργία, ο εκσυγχρονισμός και η περαιτέρω ανάπτυξη του Νεωρίου δημιουργεί αδιαμφισβήτητα τεράστιες αναπτυξιακές προοπτικές και οφέλη για το νησί μας και ιδιαίτερα τους εργαζομένους και τις οικογένειές τους, οι οποίοι το τελευταίο διάστημα έχουν βιώσει συνθήκες μεγάλης ανασφάλειας και αβεβαιότητας. Παράλληλα, η συγκεκριμένη επένδυση δημιουργεί συνέργειες και σημαντική προστιθέμενη αξία, καθώς συμβάλλει στο να καταστεί η Σύρος, οικονομικά και γεωπολιτικά, σημείο αναφοράς στην Ανατολική Μεσόγειο.