Με γνώμονα την εφαρμογή ενός βιώσιμου τουριστικού μοντέλου ανάπτυξης, οι δράσεις της Δημοτικής Αρχής, καθ’ όλο το διάστημα της θητείας της, στοχεύουν στη διαφοροποίηση και ποιοτική αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος και των συναρτώμενων με τον τουρισμό υπηρεσιών, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου μέσα από τη διείσδυση και καθιέρωση της Σύρου σε στοχευμένες τουριστικές αγορές, την υλοποίηση έργων τουριστικής υποδομής, όπως και με την περαιτέρω ανάπτυξη μορφών θεματικού τουρισμού (πολιτιστικός, αθλητικός, θρησκευτικός, μαθητικός, συνεδριακός, θαλάσσιος, γεωφυσικός), αξιοποιώντας παράλληλα σύγχρονα και καινοτόμα προωθητικά εργαλεία.

Είναι σαφές, επίσης, ότι η τουριστική προώθηση και προβολή ενός προορισμού αποτελεί συλλογική υπόθεση, που προϋποθέτει συνεργασία, ομοθυμία και συμπληρωματικότητα των εμπλεκόμενων φορέων. Για τον λόγο αυτό, έχει συσταθεί και λειτουργεί η Επιτροπή Τουρισμού του Δήμου Σύρου – Ερμούπολης, αποτελούμενη από φορείς και επαγγελματίες του τουρισμού, η οποία επεξεργάζεται,  συζητά και γνωμοδοτεί προς το Δημοτικό Συμβούλιο προτάσεις που αφορούν στην τουριστική προβολή του νησιού μας.

Τους ίδιους σκοπούς εξυπηρετεί και η ετήσια Εκδήλωση Παρουσίασης του Απολογισμού και Προγραμματισμού των Τουριστικών Δράσεων, κατά τη διάρκεια της οποίας παρουσιάζονται:

  1. Οι δράσεις που υλοποιήθηκαν την προηγούμενη τουριστική περίοδο.
  2. Τουριστικοί δείκτες αναφορικά με την ποσοτική και ποιοτική ανάλυση και αξιολόγηση των τουριστικών μεγεθών.
  3. Ο σχεδιασμός και οι δράσεις που ήδη υλοποιούνται, τόσο για την επόμενη θερινή τουριστική περίοδο όσο και για την περίοδο των Χριστουγέννων, του Καρναβαλιού και του Πάσχα.

Δείτε εδώ αναλυτικά δράσεις για τον τουρισμό.