Ελληνικά Βραβεία Περιβάλλοντος

Ο Δήμος Σύρου – Ερμούπολης διακρίθηκε με το 1ο Βραβείο στην κατηγορία «Βραβείο Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ Βαθμού» με την πρόταση, υπό τον τίτλο «Δράσεις και Πρωτοβουλίες του Δήμου Σύρου – Ερμούπολης προς ένα αειφόρο μέλλον», στην 6η Τελετή Απονομής των «Ευρωπαϊκών Βραβείων Επιχειρήσεων για το Περιβάλλον – European Business Awards for the Environment» και των «Ελληνικών Βραβείων για το Περιβάλλον», τα οποία τελούν υπό την αιγίδα του Πανελλήνιου Συνδέσμου Επιχειρήσεων Προστασίας του Περιβάλλοντος (ΠΑΣΕΠΠΕ) και της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG Environment), σε συνεργασία με τέσσερα (4) ελληνικά Υπουργεία.

Η συγκεκριμένη πρόταση περιελάμβανε δέσμη δράσεων, ενεργειών και έργων για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων και την προστασία του περιβάλλοντος που υλοποιήθηκαν ή πρόκειται να υλοποιηθούν στο πλαίσιο της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου ΕΣΠΑ 2014 -2020.

Οι δράσεις αυτές αφορούσαν, μεταξύ άλλων, στη μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος, προάγοντας την περιβαλλοντική καινοτομία και την αειφόρο ανάπτυξη. Οι περισσότερες από αυτές περιλαμβάνονται στο Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων, το οποίο έχει ήδη εγκριθεί από το Δημοτικό μας Συμβούλιο και έχει υποβληθεί στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

Ενδεικτικά, αναφέρουμε κάποιες από αυτές:

 1. Η κατάρτιση του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (2015).
 2. Η δημιουργία του Σταθμού Μεταφόρτωσης Ανακυκλώσιμων Υλικών (Σ.Μ.Α.Υ.) και οι προμήθειες τεμαχιστή ογκωδών αντικειμένων στον Χ.Υ.Τ.Α. Σύρου (2015).
 3. Η συνεργασία και σύμπραξη του Δήμου Σύρου – Ερμούπολης και του Φο.Δ.Σ.Α. με όλα τα Εθνικά Συστήματα Διαχείρισης Ανακύκλωσης.
 4. Η συμμετοχή του Δήμου Σύρου – Ερμούπολης μέσω των πολιτικών στελεχών του στην κατάρτιση του Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων Νοτίου Αιγαίου.
 5. Η συμμετοχή του Δήμου Σύρου – Ερμούπολης, ως ωφελούμενος εταίρος, στο συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα «Life DeBag» με στόχο τη μείωση χρήσης της πλαστικής σακούλας στην καθημερινότητα των δημοτών του (2015-2018).
 6. Το εγκεκριμένο Δημοτικό Σχέδιο Δράσης για έργα εξοικονόμησης ενέργειας.
 7. Η συμμετοχή του Δήμου Σύρου – Ερμούπολης, ως ωφελούμενος εταίρος, στο συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΙΙ» για δράσεις ενεργειακής αναβάθμισης τριών δημοτικών ακινήτων (1ο Δημοτικό Σχολείο Ερμούπολης, Νηπιαγωγείο Φοίνικα και Νηπιαγωγείο Ποσειδωνίας), συνολικού προϋπολογισμού 258.000 € (2013 – 2015).
 8. Το έργο διασύνδεσης του Δημοτικού Κολυμβητηρίου με τον Αυτόνομο Σταθμό Παραγωγής (Α.Σ.Π.) Ηλεκτρισμού Δ.Ε.Η. Σύρου για τη θέρμανση του Κολυμβητηρίου με την πλήρη χρηματοδότηση από το ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ (2013 – παρόν).

Το βραβείο του Δήμου μας παρέλαβε από τον Πρόεδρο της ΚΕΔΕ κ. Γιώργο Πατούλη, ο Δήμαρχος Σύρου – Ερμούπολης, κ. Γ. Μαραγκός, ο οποίος συνεχάρη θερμά πρωτίστως του δημότες της Σύρου, για την ενεργό συμμετοχή τους και την υιοθέτηση και εφαρμογή περιβαλλοντικών δράσεων διαχείρισης των στερεών αποβλήτων, όπως επίσης και τα στελέχη του Δήμου, αλλά και το πολιτικό προσωπικό, καθώς το εν λόγω βραβείο επιβεβαιώνει και επιβραβεύει τη στρατηγική του Δήμου μας και την προσήλωσή του στην προστασία του περιβάλλοντος και την πράσινη οικονομία.

 

Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων

Στο πλαίσιο ενός στέρεου, βιώσιμου και μεσομακροπρόθεσμου σχεδιασμού για τη διαχείριση των απορριμμάτων, προχωρήσαμε στην εκπόνηση και έγκριση, και μάλιστα από τους πρώτους Δήμους του Αιγαίου, του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων, το οποίο αποτελεί έναν ολοκληρωμένο, σύγχρονο και καινοτόμο σχεδιασμό, προκειμένου να ενσωματωθούν οι νέες απαιτήσεις της ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων, δίνοντας έμφαση στις αρχές της μείωσης, επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσής τους.

Το Τοπικό Σχέδιο  επικεντρώνεται στην υλοποίηση έργων και δράσεων τοπικής εμβέλειας, τα οποία εστιάζουν στην επίτευξη ποιοτικών και ποσοτικών στόχων, οι οποίες συνοψίζονται στα εξής:

 

 1. Δράσεις πρόληψης – επαναχρησιμοποίησης υλικών
 2. Οικιακή κομποστοποίηση
 3. Χωριστή συλλογή πράσινων αποβλήτων
 4. Χωριστή συλλογή βιοαποβλήτων
 5. Ενίσχυση ΔσΠ ανακυκλώσιμων υλικών και λοιπών αποβλήτων
 6. Χωριστή συλλογή χαρτιού
 7. Δημιουργία κεντρικού Πράσινου Σημείου
 8. Δημιουργία μικρών Σημείων Συλλογής στην Ποσειδωνία και στη Βάρη
 9. Δημιουργία μικρού Πράσινου Σημείου Συλλογής στην Ερμούπολη
 10. Χωριστή συλλογή ογκωδών αποβλήτων
 11. Χωριστή συλλογή ΑΗΗΕ
 12. Χωριστή συλλογή ΑΦΗΣ
 13. Χωριστή συλλογή μικρών ποσοτήτων επικίνδυνων αποβλήτων
 14. Χωριστή συλλογή βρώσιμων ελαίων (τηγανελαίων)
 15. Χωριστή συλλογή ΑΕΚΚ
 16. Υλοποίηση εκστρατείας ευαισθητοποίησης
 17. Μονάδα κομποστοποίησης προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων και Μονάδας Επεξεργασίας Συμμείκτων (ΜΕΑ)
 18. Υλοποίηση επέκτασης ΧΥΤΥ

[PDF]: ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ_Δ. ΣΥΡΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ V2

 

Πολιτική προστασία

Με γνώμονα την εμπέδωση αισθήματος ασφαλείας των κατοίκων του νησιού μας αλλά και της άμεσης επέμβασης σε περιστατικά που απαιτείται συντονισμός εμπλεκόμενων φορέων, ο Δήμος διαθέτει οργανωμένη Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας, η οποία περιλαμβάνει τα απαραίτητα μέσα και εξοπλισμό, οχήματα και μηχανήματα έργου και εκπαιδευμένο προσωπικό. Η Πολιτική Προστασία του Δήμου συνεργάζεται με όλες τις συναρμόδιες υπηρεσίες του νησιού και του Νομού για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών, περιστατικών και φαινομένων (πλημμύρες, πυρκαγιές, φυσικές καταστροφές κλπ.). Έχει, επίσης, συγκροτηθεί πιστοποιημένη από το Πυροσβεστικό Σώμα εθελοντική ομάδα πυροπροστασίας, για την αντιμετώπιση και πρόληψη πυρκαγιών στη Σύρο.

 

Let’s do it Greece

Ο Δήμος Σύρου – Ερμούπολης συμμετέχει στη μεγάλη πανελλαδική, εθελοντική – περιβαλλοντική δράση Lets do it Greece, ως γενικός συντονιστής, προγραμματίζοντας πολλές και ποικίλες δράσεις σε διάφορες περιοχές του νησιού με την αθρόα συμμετοχή μαθητών και εθελοντών. Υπολογίζεται ότι σε εθνικό επίπεδο στη δράση συμμετέχει το ένα τοις εκατό (1%) του ελληνικού πληθυσμού. Συγκεκριμένα, στη Σύρο πραγματοποιούνται δράσεις σε σχολεία, σε χώρους πρασίνου, σε παραλίες κ.ά. με στόχο την καλλιέργεια της περιβαλλοντικής και εθελοντικής συνείδησης των κατοίκων κυρίως των μικρότερων ηλικιών.

 

LIFE DEBAG

Στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου LIFE DEBAG πραγματοποιήθηκε η «Εβδομάδα Χωρίς Πλαστικές Σακούλες», με την ενεργό συμμετοχή του Δήμου Σύρου – Ερμούπολης. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα ήταν εξαιρετικά σημαντικό, καθώς κατέστησε τη Σύρο σταθμό αλλαγής του εθνικού νομοθετικού πλαισίου που διέπει την περιβαλλοντική πολιτική.

Το έργο υλοποιήθηκε με τη συνεισφορά του χρηματοδοτικού μέσου LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αποσκοπούσε στη μείωση της πλαστικής σακούλας στο φυσικό και θαλάσσιο περιβάλλον, ενώ έχει ήδη πραγματοποιήσει σημαντικές δράσεις και παρεμβάσεις, στο πλαίσιο της ολιστικής προσέγγισης του προβλήματος, όπως ενδεικτικά επισκέψεις Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης σε σχολεία της Σύρου, επαναλαμβανόμενα fora διαβούλευσης με εμπλεκόμενους φορείς, κατάθεση προτάσεων για διαμόρφωση του σχετικού νομικού πλαισίου, δικτύωση με αντίστοιχες πρωτοβουλίες κλπ.

Επιπλέον, σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος, πραγματοποιήθηκε συστηματική παρακολούθηση της ρύπανσης από απορρίμματα της παράκτιας ζώνης της Σύρου με παραδοσιακά μέσα (καταγραφή και συλλογή απορριμμάτων) αλλά και με νέες τεχνολογίες, όπως είναι η χρήση συρόμενης υποβρύχιας κάμερας και ηχοβολιστικών μεθόδων για την αποτύπωση του πυθμένα, η χρήση αυτόνομου επιφανειακού σκάφους (USV) για την αποτύπωση βενθικών απορριμμάτων και η χρήση drone για την καταγραφή των ακτών.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Δήμος Σύρου – Ερμούπολης προέτρεψε τους δημότες και κυρίως τους επιχειρηματίες να τηρούν ως στάση και φιλοσοφία ζωής τη μείωση της χρήσης πλαστικής σακούλας στην καθημερινότητά τους.

 

 

 

Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος

Στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος, η οποία γιορτάζεται κάθε χρόνο την 1η εβδομάδα του Ιουνίου, ο Δήμος συμμετέχει ενεργά στις εθελοντικές δράσεις που πραγματοποιούνται στο νησί, με τη συμμετοχή τοπικών συλλόγων Προσκόπων και εθελοντικών ομάδων. Οι δράσεις περιλαμβάνουν καθαρισμό παραλιών και βυθού, δενδροφυτεύσεις, και ευπρεπισμό σε κοινόχρηστους χώρους πρασίνου.

 

 

Διαχείριση Αδέσποτων Ζώων

Με ευθύνη του Δήμου Σύρου – Ερμούπολης λειτουργεί καταφύγιο προσωρινής φιλοξενίας αδέσποτων σκύλων στη θέση Δήλι. Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει σημαντικές παρεμβάσεις για τη βελτίωση των κτιριακών εγκαταστάσεων και του περιβάλλοντα χώρου, ούτως ώστε η φιλοξενία των αδέσποτων να πραγματοποιείται περισσότερο οργανωμένα σε ένα περιβάλλον φιλικό προς αυτά.

Επιπλέον, ο Δήμος φροντίζει, μέσω της αρμόδιας Υπηρεσίας, για την υιοθεσία αδέσποτων σκυλιών σε ενδιαφερόμενους, τόσο από την Ελλάδα όσο και από το εξωτερικό.

Παράλληλα, παρέχει κίνητρα σε δημότες που εντοπίζουν αδέσποτα σκυλιά στο νησί (δωρεάν τοποθέτηση τσιπ, στείρωση, κτηνιατρικές εξετάσεις, τροφή), προκειμένου να τα υιοθετήσουν.

Σε συνεργασία, επίσης, με ιδιώτη κτηνίατρο και φιλοζωικών ομάδων, ο Δήμος συμμετέχει σε πρόγραμμα στειρώσεων γατιών, που πραγματοποιείται ανά τακτά διαστήματα σε διάφορες περιοχές.