Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Σύρου καταβάλλει διαρκείς και συστηματικές προσπάθειες, αφενός για τη συντήρηση και αναβάθμιση των υπαρχουσών υποδομών ύδρευσης και αποχέτευσης και αφετέρου για τον σχεδιασμό, την ωρίμανση και την υλοποίηση νέων υποδομών σε όλη τη γεωγραφική περιφέρεια του νησιού.

Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας, εξασφάλισε χρηματοδότηση και υλοποιεί συγκεκριμένα έργα και προμήθειες όπως, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, αναφέρονται στις σχετικές ενότητες.