Υπεγράφη από τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Αλέξη Χαρίτση η απόφαση ένταξης του άκρως σημαντικού αναπτυξιακού έργου των αποχετευτικών δικτύων της Βάρης και του Μέγα Γιαλού (Α’ Φάση),  προϋπολογισμού 5.759.000,00€, το οποίο περιλαμβάνει τρία (3) υποέργα μίας ενιαίας Πράξης, με την οποία επιτυγχάνεται ένα πλήρες, ολοκληρωμένο και λειτουργικό έργο που θα εξυπηρετήσει τις αποχετευτικές ανάγκες των εν λόγω περιοχών.

Η χρηματοδότηση των 5 εκ. ευρώ εξασφαλίστηκε από το Πρόγραμμα Φιλόδημος Ι, ενώ το επιπλέον ποσό των 759.000,00€ πρόκειται να καλυφθεί από ιδίους πόρους της ΔΕΥΑ Σύρου.

Η έναρξη υλοποίησης της πράξης δύναται να ξεκινήσει άμεσα, με εκτιμώμενο χρόνο υλοποίησης συνολικά στα 3 έτη (δημοπράτηση και εκτέλεση), και αναμένεται να έχει περατωθεί πριν από τις 31 – 12 – 2022.

Πιο συγκεκριμένα, στην πράξη περιλαμβάνονται τα εξής υποέργα:

  1. «Αύξηση δυναμικότητας και εκσυγχρονισμός ΒΙΟ.ΚΑ. Ερμούπολης Σύρου», προϋπολογισμού 1.450.000,00€ πλέον ΦΠΑ.

Αντικείμενο της προμελέτης είναι ο σχεδιασμός των έργων επέκτασης της δυναμικότητας της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Ερμούπολης, ώστε να δύναται να παραλάβει τα λύματα από τους οικισμούς Βάρης, Μέγα Γιαλού και Αζολίμνου Βάρης. Για τη σύνταξή της λήφθηκαν υπόψη οι παρατηρήσεις και υποδείξεις της Τεχνικής Υπηρεσίας της ΔΕΥΑΣ και οι νέοι Περιβαλλοντικοί Όροι του έργου (Aρ. Πρωτ. 75984/28-11-2017). Στην προτεινόμενη για έγκριση προμελέτη περιγράφονται όλα τα απαιτούμενα έργα επέκτασης δυναμικότητας του Βιολογικού Καθαρισμού, μέσω της κατασκευής νέας μονάδας επεξεργασίας λυμάτων τελευταίας τεχνολογίας τύπου βιοαντιδραστήρων μεμβρανών (MBR).

 

  1. «Έργα αποχέτευσης Βάρης και Μέγα Γιαλού (Α’ Φάση)», προϋπολογισμού 4.264.000,00€ πλέον ΦΠΑ.

Με το προτεινόμενο έργο θα κατασκευασθεί εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης στις περιοχές Βάρης και Μέγα Γιαλού για την υποδοχή των λυμάτων και τη μεταφορά τους στη νέα μονάδα Βιολογικού Καθαρισμού (ΒΙΟΚΑ) Ερμούπολης μέσω ενδιάμεσων αντλιοστασίων. Επίσης, η εκροή της νέας μονάδας θα συνδεθεί με νέο δίκτυο μεταφοράς νερού προς πηγάδια και γεωτρήσεις των εν λόγω περιοχών, με σκοπό τον εμπλουτισμό του υδροφόρου ορίζοντα και την αξιοποίησή του στην άρδευση.

Αναλυτικά, προβλέπεται:

  • Η κατασκευή όλων των προβλεπομένων δικτύων και αντλιοστασίων στον άξονα που συνδέει τον Όρμο Βάρης με το ΒΙΟΚΑ, δηλαδή στο επαρχιακό οδικό δίκτυο μέχρι την διασταύρωση Αζολίμνου και από εκεί στο δημοτικό οδικό δίκτυο μέχρι το ΒΙΟΚΑ.
  • Στην ως άνω κεντρική διαδρομή, εκτός των δικτύων μεταφοράς, θα κατασκευαστούν και τα βαρυτικά δίκτυα συλλογής των παρακείμενων οικιών και επιχειρήσεων, καθώς επίσης και το δίκτυο διάθεσης των επεξεργασμένων λυμάτων από το ΒΙΟΚΑ προς τα πηγάδια και τις υδρογεωτρήσεις ιδιωτών στην περιοχή της Βάρης.
  • Θα κατασκευαστούν τα δίκτυα συλλογής λυμάτων στην περιοχή του Όρμου Βάρης για την εξυπηρέτηση των ξενοδοχείων, εστιατορίων κι άλλων επιχειρήσεων και κατοικιών της περιοχής, η οποία, όπως είναι γνωστό, έχει το μεγαλύτερο αποχετευτικό πρόβλημα σ’ ολόκληρο το νησί.
  • Θα κατασκευαστεί το δίκτυο συλλογής λυμάτων στην περιοχή του Κοσκινά Βάρης και μέχρι το Αχλάδι, περιοχή που λόγω του βραχώδους εδάφους έχει σοβαρό αποχετευτικό πρόβλημα, ιδιαίτερα κατά τους θερινούς μήνες, αφού μεταξύ των κατοικιών διαθέτει και πολλά ενοικιαζόμενα διαμερίσματα.
  • Θα κατασκευαστεί κατ’ επέκταση του υπάρχοντος δικτύου, το δίκτυο συλλογής λυμάτων στην Αζόλιμνο καθώς και το προβλεπόμενο από τη μελέτη αντλιοστάσιο στο λιμανάκι Αζολίμνου.

Παραδοτέα της πράξης είναι:

Α. Δίκτυα αποχέτευσης PVC:

  1. Βαρυτικά δίκτυα: 9.730
  2. Καταθλιπτικοί αγωγοί: 3.900 m

Β. Οκτώ (8) αντλιοστάσια λυμάτων και σύστημα τηλεελέγχου – τηλεχειρισμού αντλιοστασίων.

Γ. Καταθλιπτικοί αγωγοί PE δικτύου διάθεσης επεξεργασμένων υδάτων Ε.Ε.Λ.: 5.930 m

 

  1. Στο υπ’ αρ. πρωτ.  ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΚΥΚ/ΤΠΚΑΜ/265300/189868/7147/2528/05.06.18 έγγραφο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κυκλάδων, ορίστηκε η συνολική εκτιμώμενη δαπάνη για την Αρχαιολογική Επίβλεψη, στις 45.000,00 €.

Η ΔΕΥΑΣ, μέσα σε μια τριετία ωρίμασε ένα σύνθετο και μεγάλο αναπτυξιακό έργο, ολοκληρώνοντας τον κύκλο των απαιτούμενων αδειοδοτήσεων, αφού εκπονήθηκαν και εγκρίθηκαν όλες οι σχετικές μελέτες και εξασφαλίστηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι.

Η κατασκευή και λειτουργία νέου δικτύου συλλογής και προσαγωγής αστικών λυμάτων των οικισμών Βάρης και Μέγα Γιαλού θα δώσει σημαντική ώθηση στην αναπτυξιακή και τουριστική προοπτική στην κεντρική και νότια Σύρο, θα βελτιώσει σημαντικά την ποιότητα και την καθημερινότητα της ζωής των κατοίκων των συγκεκριμένων περιοχών και θα αναβαθμίσει τον υπόγειο υδροφόρο ορίζοντα.

Θερμές ευχαριστίες οφείλουμε να απευθύνουμε στον τ. Δήμο Ποσειδωνίας και συγκεκριμένα στον κ. Τζώρτζη Μακρυωνίτη για τη σύλληψη του έργου και την ανάθεση των πρώτων προμελετών, καθώς και τον τ. Δήμο Ερμούπολης, ο οποίος είχε αποδεχθεί την διοχέτευση των λυμάτων στον ΒΙΟΚΑ Ερμούπολης.

Τα τοπογραφικά θα τα δείτε εδώ: https://1drv.ms/f/s!AtmjVLpGVesChcY3eGo04pJ0ivfKdg