Στο πλαίσιο της αναβάθμισης του δικτύου ύδρευσης του νησιού μας και της προετοιμασίας για την κάλυψη της ζήτησης, η ΔΕΥΑ Σύρου προχώρησε στην προμήθεια μιας ακόμα μονάδας αφαλάτωσης, δυναμικότητας 1.000 κυβικών μέτρων ημερησίως, η οποία θα ενισχύσει την παραγωγή του εργοστασίου αφαλάτωσης  της Ερμούπολης, ώστε να φθάσει πλέον τα 5.500 κυβικά μέτρα ημερησίως. Ο διαγωνισμός έχει ήδη προκηρυχθεί (20/02/2018) και αναμένεται η μονάδα να εγκατασταθεί και να τεθεί σε λειτουργία πριν από την προσεχή καλοκαιρινή περίοδο.

Η δαπάνη της προμήθειας, η οποία ανέρχεται στο ποσό των 350.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ, έχει συμπεριληφθεί στον προϋπολογισμό της ΔΕΥΑΣ, έτους 2018 και θα καλυφθεί από ιδίους πόρους.

Στόχος της ΔΕΥΑΣ είναι να αυξηθεί η έως σήμερα οριακή δυναμικότητα του εργοστασίου αφαλάτωσης και να ενισχυθούν τα αποθέματα, ώστε να καλύπτονται ακόμα και οι αυξημένες ανάγκες της θερινής περιόδου. Έτσι, με την επάρκεια νερού θα αποφευχθούν προβλήματα χαμηλής πίεσης και έλλειψης νερού σε περιοχές με μεγάλο υψόμετρο, όπως Ανάσταση, Δήλι, Καμίνια, Φύλακας αλλά και Αζόλιμνο, Καλαμίσια, Κουρούπι, που έχουν τόσο ταλαιπωρηθεί με αυτό το θέμα.

Ταυτόχρονα και στο πλαίσιο της ίδιας προετοιμασίας με στόχο την κάλυψη της ζήτησης, θα πραγματοποιηθεί στο επόμενο δίμηνο ανασχεδιασμός του κεντρικού αντλιοστασίου ύδρευσης στη θέση Μπαρούμη, ώστε να είναι αξιοποιήσιμη και η δεύτερη υδατοδεξαμενή που βρίσκεται στην ίδια περιοχή, η οποία έχει ήδη επισκευαστεί και στεγανοποιηθεί με πλαστική μεμβράνη. Σημειώνεται ότι το αντλιοστάσιο αυτό αποτελεί σταθμό «κλειδί» για το σύνολο του δικτύου ύδρευσης της Ερμούπολης και του Μάννα, αφού σε αυτόν φθάνει όλη η παραγωγή του εργοστασίου αφαλάτωσης και από εκεί διαμοιράζεται στα επί μέρους δίκτυα.