Με έγκαιρο και σωστό προγραμματισμό, ο Δήμος μας και τα Νομικά του Πρόσωπα, εργάζονται συστηματικά, προκειμένου να επιτύχουν την ένταξη και χρηματοδότηση σημαντικών έργων υποδομής, αξιοποιώντας τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής κατοίκων και επισκεπτών, καθώς και την τουριστική και οικονομική ανάπτυξη του νησιού μας.

Στο πλαίσιο αυτό, υπεγράφη η σύμβαση μεταξύ της ΔΕΥΑΣ και της αναδόχου εταιρείας «ΙΕΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και βρίσκεται σε εξέλιξη το έργο «Αντικατάσταση και βελτίωση δικτύου ύδρευσης Ποσειδωνίας, Φοίνικα, νήσου Σύρου», προϋπολογισμού 2.680.000 Ευρώ, με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ 2014 – 2020, το οποίο αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα έργα ύδρευσης που υλοποιούνται στο Νότιο Αιγαίο.

Το έργο περιλαμβάνει την αντικατάσταση υφισταμένων και την κατασκευή νέων δικτύων ύδρευσης στους οικισμούς Ποσειδωνία, Φοίνικα, Βήσσα, Άδειατα, Μέγα Γιαλό Ποσειδωνίας και Αμπέλα από σωλήνες πολυαιθυλενίου συνολικού μήκους 36,8 Km, εκ των οποίων τα 6.910 μ. αφορούν στο εξωτερικό δίκτυο (αγωγοί μεταφοράς) και τα υπόλοιπα 29.895 μ. στο εσωτερικό δίκτυο διανομής.

Τα νέα δίκτυα, σε συνδυασμό με τα υπάρχοντα δίκτυα από πλαστικούς σωλήνες που κατασκευάστηκαν πρόσφατα από τον πρώην Δήμο Ποσειδωνίας και τη ΔΕΥΑΣ από ιδίους πόρους και τα οποία κρίνονται κατάλληλα και διατηρούνται, θα εξυπηρετήσουν πλήρως κι αποτελεσματικά όλους τους παραπάνω οικισμούς. Μετά την ολοκλήρωση του έργου, το όλο δίκτυο ύδρευσης θα αναβαθμιστεί λειτουργικά, θα περιορισθούν οι διαρροές, θα καλύπτει από πλευράς ζήτησης τις αυξημένες καταναλώσεις της τουριστικής περιόδου, αλλά κυρίως θα βελτιωθεί σημαντικά η ποιότητα του νερού που φθάνει στη βρύση του καταναλωτή, εξασφαλίζοντάς του αδιάλειπτα καθαρό και υγιεινό νερό.

Ο χρόνος ολοκλήρωσης των εργασιών, σύμφωνα με τη μελέτη, είναι δύο έτη, ενώ θα υπάρξει ιδιαίτερη μέριμνα ώστε η εκτέλεση των εργασιών να μη συμπίπτει  σε παραθαλάσσιες περιοχές και κεντρικές αρτηρίες κατά την τουριστική περίοδο.

Ευχαριστούμε την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Νοτίου Αιγαίου, για τη χρηματοδότηση και υποστήριξη των σχετικών διαδικασιών, τον τ. Δήμο Ποσειδωνίας για τον αρχικό σχεδιασμό, καθώς και το πολιτικό και υπηρεσιακό προσωπικό της ΔΕΥΑ Σύρου για τη συστηματική ενασχόληση και ωρίμανση ενός τόσο μεγάλου έργου τα τελευταία δύο χρόνια.

 

Υπογραφή σύμβασης, 05/2018
Εξέλιξη εργασιών, 06/2018

 

Εξέλιξη εργασιών, 06/2018