Η Σύρος διαθέτει ένα τεράστιο πολιτιστικό και ιστορικό απόθεμα, το οποίο το Τμήμα Πολιτισμού του Δήμου φροντίζει να αξιοποιεί, σχεδιάζοντας, προγραμματίζοντας συμμετέχοντας και υποστηρίζοντας, είτε το ίδιο είτε μέσω των τοπικών πολιτιστικών συλλόγων και φορέων, εκδηλώσεις που προβάλλουν τα πολιτιστικά και εθιμοτυπικά δρώμενα του τόπου μας, υπέρ των κατοίκων και των επισκεπτών, με γνώμονα αφενός τη διάσωση της παράδοσης και του πολιτιστικού μας θησαυρού και αφετέρου την αναβάθμιση και διαφοροποίηση του τουριστικού μας προϊόντος, μέσω του προσδιορισμού της πολιτιστικής ταυτότητας του νησιού μας.

Αντίστοιχα, η Δημοτική Αρχή έχει δώσει ιδιαίτερη βαρύτητα στην έννοια του αθλητισμού στο νησί,  με τη συντήρηση των υπαρχουσών αθλητικών υποδομών, αλλά και τη δημιουργία νέων και σύγχρονων, την ανάπτυξη των προγραμμάτων μαζικού αθλητισμού, καθώς και τη διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων διεθνούς ακτινοβολίας, με στόχο την προώθηση του αθλητικού τουρισμού.

Βασικό στόχο, επίσης, αποτελεί να προσφέρεται σε όλους τους πολίτες η δυνατότητα άθλησης και αναψυχής, ώστε το Δημοτικό Κολυμβητήριο (ολυμπιακών διαστάσεων), τα γήπεδα Τένις, τα δύο κλειστά γήπεδα (Α’ και Β’ αίθουσα), τα ανοικτά γήπεδα, το Γυμναστήριο στα Πευκάκια, για το οποίο έχει ήδη ολοκληρωθεί η οριστική μελέτη πλήρους αναβάθμισής του και επίκειται άμεσα η δημοπράτηση του έργου, καθώς και οι υπόλοιπες αθλητικές υποδομές στην περιφέρεια του νησιού να αποτελούν καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου κυψέλες αθλητισμού και ψυχαγωγίας.