Αποτελεί αδιαμφισβήτητο γεγονός ότι οι δημοτικές αθλητικές εγκαταστάσεις του νησιού μας, σε όλα τα αθλήματα, είναι γηρασμένες και, σε αρκετές περιπτώσεις, προβληματικές, δεδομένου ότι τα τελευταία χρόνια δεν έχει πραγματοποιηθεί απολύτως καμιά σοβαρή παρέμβαση αναβάθμισης ή εκσυγχρονισμού τους. Λόγω της δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας και του δραματικού περιορισμού των πόρων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ο Δήμος Σύρου – Ερμούπολης, με πλήρη συναίσθηση ευθύνης, αναζητά διαρκώς τρόπους αναβάθμισης των αθλητικών υποδομών του, ιεραρχώντας τις ανάγκες τους και επιδιώκοντας την ωρίμανση των αναγκαίων έργων και παρεμβάσεων (μελέτες, αδειοδοτήσεις), προκειμένου αφενός να εξασφαλίσει κατάλληλες και ασφαλείς εγκαταστάσεις για παιδιά και αθλητές και αφετέρου να προάγει το αθλητικό πνεύμα.