Μελέτη στατικής επάρκειας Αθλητικού Κέντρου Δήμου Σύρου – Ερμούπολης Δημήτριος Βικέλας – Κλειστή Αίθουσα Β’

Η Κλειστή Αίθουσα Β’ βρίσκεται εντός του χώρου του αθλητικού κέντρου «Δημήτριος Βικέλας» και αποτελεί το χώρο όπου στεγάζεται το γήπεδο του βόλεϊ και τα αποδυτήρια που το εξυπηρετούν, χωρητικότητας περίπου 600 ατόμων. Το συνολικό εμβαδόν του κτηρίου, ανέρχεται σε 1.228,01 τ.μ. Το ακριβές έτος κατασκευής του δεν είναι γνωστό, εκτιμάται όμως ότι ανεγέρθηκε κατά την δεκαετία του 1970 και αρχικά αποτελούσε υπόστεγο επισκευής σκαφών, ενώ αργότερα εντάχθηκε στο συγκρότημα του Αθλητικού Κέντρου. Το κτίριο αποτελείται από χαλύβδινες δοκούς και υποστυλώματα με πλαγιοκάλυψη και επικάλυψη πάνελ πολυουρεθάνης, τα οποία τοποθετήθηκαν προ 15 ετών περίπου.

Για το ανωτέρω κτίριο δεν εκδόθηκε οικοδομική άδεια και δεν υπάρχουν κατασκευαστικά σχέδια. Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών & Υπηρεσιών Δόμησης του Δήμου Σύρου – Ερμούπολης, έχει προχωρήσει την διαδικασία νομιμοποίησης του κτιρίου με εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4178/2013, καθώς αυτό είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την αδειοδότηση λειτουργίας του χώρου. Εφόσον πρόκειται για κτίριο αθλητικής εγκατάστασης και συνάθροισης κοινού, για την ολοκλήρωση της νομιμοποίησής του απαιτήθηκε η εκπόνηση μελέτης στατικής επάρκειας.

Η προς ανάθεση μελέτη περιελάμβανε ως αντικείμενο, εκτός του ελέγχου στατικής επάρκειας και της σύνταξης μελέτης εφαρμογής για την ενίσχυση του κτιρίου, δεδομένης της παλαιότητάς του, της διαφορετικής αρχικής χρήσης και το γεγονός ότι εκτίθεται ανά διαστήματα σε πολύ ισχυρούς ανέμους.

Η σύμβαση της μελέτης υπογράφηκε στις 30-1-2017 με συνολική αμοιβή του αναδόχου 8.675,81 €. και συγχρηματοδοτήθηκε μέσω Προγραμματικής Σύμβασης κατά 50% από τον Δήμο και κατά 50% από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

Η μελέτη παραδόθηκε και παραλήφθηκε τον Αύγουστο του 2017. Προβλέπει την ενίσχυση του μεταλλικού φέροντα οργανισμού της αίθουσας, έτσι ώστε να εναρμονίζεται με την κείμενη νομοθεσία, να πληροί τις προϋποθέσεις για την αδειοδότηση λειτουργίας της και να ικανοποιεί τους σύγχρονους Ευρωκώδικες και τον νέο Αντισεισμικό Κανονισμό. Το έργο προϋπολογίζεται σε 290.000€ περίπου.

 

Απόσπασμα Μελέτης Αίθουσας Β’ Αθλητικού Κέντρου