Στο πλαίσιο της αναβάθμισης των αθλητικών υποδομών της Σύρου, ο Δήμος Σύρου – Ερμούπολης προχώρησε στη διενέργεια διαγωνισμού για το έργου «Αντικατάσταση 3 φωτιστικών ιστών και συνθετικού χλοοτάπητα στο γήπεδο ποδοσφαίρου Ερμούπολης Σύρου», προϋπολογισμού 197.758,67€,  με χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.). Η σύμβαση με την ανάδοχο εταιρεία υπεγράφη στις 11 Ιουνίου 2018 και βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη οι εργασίες υλοποίησης του έργου.

Το εν λόγω έργο αφορά στην αντικατάσταση του συνθετικού χλοοτάπητα και τριών ιστών φωτισμού στο γήπεδο ποδοσφαίρου Ερμούπολης. Συγκεκριμένα οι εργασίες περιλαμβάνουν:

  • Αποξήλωση τριών (3) ιστών φωτισμού, ύψους 16 μ και τοποθέτηση τριών (3) νέων και όμοιων με τους υφιστάμενους.
  • Αποξήλωση του υπάρχοντος χλοοτάπητα και αποθήκευσή του με μέριμνα του αναδόχου σε σημείο που θα υποδειχτεί από την υπηρεσία – οι υφιστάμενες εστίες ποδοσφαίρου και τα στερεά εγκιβωτισµού τους.
  • Διαμόρφωση – ισοπέδωση και συμπύκνωση με μηχανικά ή άλλα μέσα, όπου αυτό χρειαστεί, κατά την κρίση της υπηρεσίας, προκειμένου να εξασφαλιστεί η αναγκαία επιπέδωση, καθώς και οι απαιτούμενες ρήσεις στη βάση που θα τοποθετηθεί ο συνθετικός χλοοτάπητας.
  • Τοποθέτηση του χλοοτάπητα επί της διαμορφωμένης επιφανείας.
  • Μεταφορά αυτού εντός του γηπέδου σε ρολά και άπλωµα εγκάρσια του διαµήκους άξονα του γηπέδου – ένωση των ρολών και συγκόλληση στην κάτω πλευρά τους µε χρήση ειδικών ταινιών. Τα ρολά του συνθετικού χλοοτάπητα πρέπει κατά την τοποθέτηση τους να απλωθούν και  να  τεντωθούν  µε  ειδικά  εργαλεία  ώστε  να  µην  υπάρχουν  ανωμαλίες  ή «σκαλοπάτια» στον αγωνιστικό χώρο, ιδιαίτερα στις μεταξύ τους ενώσεις.  Χτένισµα των ινών.
Υπογραφή σύμβασης, 06/2018
Εξέλιξη εργασιών, 07/2018
Εξέλιξη εργασιών, 07/2018