Ρούσσος Ευάγγελος (Νάπος)ΡΟΥΣΣΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (ΝΑΠΟΣ)

Εργολάβος Οικοδομών

Δημοτική Ενότητα Άνω Σύρου

 

Ο Ρούσσος Ευάγγελος είναι 47 ετών σήμερα. Γεννήθηκε στη Σύρο και διαμένει μόνιμα στο Κίνι. Προέρχεται από αγροτική οικογένεια και είναι το 13  παιδί του Μιχαήλ Ρούσσου (Νάπος) και της Άννας Ρούσσου το γένος Ξανθάκη (Λαχανά). Την τελευταία εικοσαετία εργάζεται ως εργολάβος οικοδομών.