Στις σημερινές συνθήκες οικονομικής ύφεσης, που βιώνουμε σε εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο, δοκιμάζονται τα θεμέλια της κοινωνικής συνοχής και υπάρχουν ομάδες πληθυσμού που αντιμετωπίζουν δυσκολίες διαβίωσης και λειτουργίας μέσα στο κοινωνικό σύνολο. Η αυξημένη κοινωνική προστασία, η αλληλεγγύη, η κοινωνική αρωγή, η έμπρακτη βοήθεια και η προαγωγή της υγείας είναι επιβεβλημένες.

Με την πολύτιμη συνεργασία των Κοινωνικών Υπηρεσιών του Δήμου, επιδιώκουμε την άμεση επαφή με τον πολίτη και στοχεύουμε στη δημιουργία αξιόπιστων, σύγχρονων προγραμμάτων και ισχυρού πλαισίου ανάπτυξης.

Ενδεικτικά, στοχεύουμε:

 • στην περαιτέρω αναβάθμιση των Βρεφονηπιακών και Παιδικών Σταθμών, σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές, σε ένα σύγχρονο μοντέλο διαπαιδαγώγησης  των νηπίων, με λειτουργικές εγκαταστάσεις, εξειδικευμένο και εκπαιδευμένο προσωπικό,
 • στην εντατικοποίηση των ενεργειών που στοχεύουν στη αποφυγή της αποκοινωνικοποίησης των ατόμων της τρίτης ηλικίας, μέσω της δημιουργίας ενός περιβάλλοντος αλληλεγγύης, συνεργασίας, δημιουργικότητας και ψυχοκοινωνικής στήριξης στο ΚΑΠΗ του Δήμου, υπό την επίβλεψη και καθοδήγηση ειδικών επιστημόνων,
 • στην εφαρμογή των βασικών πυλώνων της εθνικής στρατηγικής για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, με εξειδίκευσή τους, βάσει των ιδιαίτερων αναγκών της τοπικής κοινωνίας, που επεξεργάζονται σε πραγματικό χρόνο η Κοινωνική Υπηρεσία και το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης, με έμφαση στον τομέα της συμβουλευτικής και ψυχοκοινωνικής στήριξης ατόμων που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού, με τη χρήση σύγχρονων μεθόδων εξατομικευμένης προσέγγισης,
 • στην επέκταση και εντατικοποίηση της ήδη υφιστάμενης συνεργασίας με φορείς και συλλογικότητες που εργάζονται προς όφελος των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού, με στόχο την αποφυγή της πολυδιάσπασης των παρεχόμενων υπηρεσιών και της δημιουργίας ενός ισχυρού δικτύου κοινωνικής αλληλεγγύης και προστασίας,
 • στη στήριξη και ενίσχυση του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου, το οποίο δημιουργήθηκε το 2017 και στο οποίο μπορούν να απευθύνονται όλοι οι κάτοικοι του νησιού που χρειάζονται ψυχοκοινωνική υποστήριξη και ενδυνάμωση για τους ίδιους και/ή τις οικογένειές τους,
 • στην περαιτέρω στελέχωση της Κοινωνικής Υπηρεσίας με εξειδικευμένο προσωπικό, προκειμένου να αξιοποιούνται άμεσα όλα τα προγράμματα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης προς όφελος των δημοτών μας,
 • στη στήριξη και ενίσχυση των δομών του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι», για την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των ηλικιωμένων και των ατόμων με αναπηρίες και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους,
 • στην ανάπτυξη δράσεων εξάλειψης των κοινωνικών διακρίσεων και προώθησης ίσων ευκαιριών και ίσης μεταχείρισης των πολιτών, π.χ. δράσεις για την ισότητα των φύλων και τη βία κατά των γυναικών και ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης σε θέματα ισότητας των φύλων σε όλες τις εκφάνσεις της οικογενειακής και κοινωνικής ζωής,
 • στη θεσμοθέτηση «Εβδομάδας Ισότητας», ως ενός νέου θεσμού που θα διεξάγεται σε ετήσια βάση στο νησί της Σύρου, με διαρκώς επίκαιρες και καινοτόμες δράσεις, συμβάλλοντας έτσι στην επίτευξη του σκοπού της ευαισθητοποίησης του ευρέος κοινού σε θέματα ισότητας των φύλων,
 • στην παροχή υπηρεσιών υγείας, πρόνοιας, νοσηλευτικής και κοινωνικής φροντίδας από ένα δίκτυο γιατρών, κοινωνικών λειτουργών, ψυχολόγων, φυσικοθεραπευτών, νοσηλευτών και οικογενειακών βοηθών,
 • σε πρωτοβουλίες και δράσεις προαγωγής της δημόσιας υγείας, σε συνεργασία με διακεκριμένους επιστήμονες καθώς και συλλόγους και φορείς του νησιού μας,
 • στην υποστήριξη δράσεων συμβουλευτικής και ψυχοκοινωνικής στήριξης των πολιτών, με έμφαση στα Παιδιά και τους Έφηβους, σε συνεργασία με το Γενικό Νοσοκομείο Σύρου και άλλους καταξιωμένους στον χώρο φορείς,
 • στη δραστηριοποίηση και προαγωγή του εθελοντισμού και την ενίσχυση της σύνδεσης των παραγωγικών δυνάμεων του νησιού,
 • στην αύξηση της απασχόλησης με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και την τόνωση της τοπικής αγοράς,
 • στην ενίσχυση της παραμονής των ηλικιωμένων και των ατόμων με αναπηρία στον κοινωνικό ιστό.