Ο τομέας της Παιδείας αποτελεί έναν από τους κύριους άξονες πολιτικής στον Δήμο Σύρου – Ερμούπολης. Επενδύουμε μεγάλο μέρος της αναπτυξιακής στρατηγικής στην Παιδεία, όχι μόνο γιατί στο σύγχρονο περιβάλλον η ανάπτυξη κάθε κοινωνίας περνάει μέσα από την διαδικασία της εκπαίδευσης, αλλά και γιατί μόνο η Παιδεία προσφέρει την απαραίτητη υποδομή για την αναβάθμιση των κοινωνικών αντανακλαστικών προόδου του συνόλου των πολιτών.

Στο πλαίσιο αυτό, θέτουμε ως προτεραιότητα την εξασφάλιση των αναγκαίων προϋποθέσεων, ώστε οι μαθητές να βλέπουν το σχολείο με θετική ματιά, μεριμνώντας για την ενεργειακή, αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση των σχολικών κτιρίων του νησιού, την κατασκευή νέων εγκαταστάσεων, καθώς και για τον εμπλουτισμό των υπαρχουσών με σύγχρονες αίθουσες πολλαπλών χρήσεων και σύγχρονο εξοπλισμό.

Ενδεικτικά, στοχεύουμε:

 • στην εκπόνηση μελετών ενεργειακής αναβάθμισης του σχολικού συγκροτήματος των Γυμνασίων στον Ξηρόκαμπο, αλλά και επιπλέον Δημοτικών Σχολείων, πέραν των ήδη εκπονημένων μελετών για το σχολικό συγκρότημα των Λυκείων στο Μάννα και το Δημοτικό Σχολείο Ποσειδωνίας, για τα οποία υπάρχει εγκεκριμένη χρηματοδότηση συνολικού ύψους περίπου 1.500.000€,
 • στην προετοιμασία και τον προγραμματισμό ενημερωτικών δράσεων ή ημερίδων με θέμα την οδική ασφάλεια, την ανακύκλωση, την προστασία του περιβάλλοντος κ.λπ.,
 • στη βελτίωση των αθλητικών εγκαταστάσεων και υποδομών των σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης και τον εμπλουτισμό τους με σύγχρονα μέσα και εξοπλισμό,
 • στην εξεύρεση κατάλληλων προγραμμάτων και εργαλείων χρηματοδότησης για την πραγματοποίηση επισκευών και αναβάθμισης των σχολικών κτιρίων που χρήζουν τέτοιων παρεμβάσεων,
 • στον σχεδιασμό εκπαιδευτικών δράσεων και εργαστηρίων για τους μαθητές όλων των ηλικιών, σε συνέχεια του εργαστηρίου ανοικτών τεχνολογιών “OpenLab” που έχει ήδη εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο και θα φιλοξενείται στους χώρους της παιδικής βιβλιοθήκης για τα επόμενα 5 χρόνια,
 • στην υποστήριξη και ενίσχυση του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κέντρου Αειφορίας), του οποίου η ίδρυση εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο πριν από λίγους μήνες, με σκοπό την προβολή και ανάδειξη του φυσικού και πολιτιστικού κεφαλαίου της Σύρου, την ανάπτυξη ικανοτήτων, την καλλιέργεια δεξιοτήτων, την κατάκτηση γνώσεων, καθώς και την επιμόρφωση και ευαισθητοποίηση μαθητών και ενηλίκων σε θέματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης,
 • στη συνέχιση της συμβολής του Δήμου ως φορέα υλοποίησης του θεσμού «Μεταλυκειακό έτος – Τάξη Μαθητείας» για τους αποφοίτους του Επαγγελματικού Λυκείου Σύρου,
 • στη συνεργασία με την Πολιτεία για την ενεργοποίηση του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης, το οποίο σχεδιάζει και υλοποιεί προγράμματα απόκτησης γνώσεων και ανάπτυξης δεξιοτήτων, με στόχο την επανασύνδεση των ενηλίκων με την εκπαιδευτική διαδικασία και την ενίσχυση των δυνατοτήτων πρόσβασης στην αγορά εργασίας,
 • στην αυτοματοποίηση των λειτουργιών της Δημοτικής Βιβλιοθήκης μέσω της εισαγωγής ικανού αριθμού βιβλιογραφικών δεδομένων στο αναβαθμισμένο πρόγραμμα της Βιβλιοθήκης, το οποίο δίνει τη δυνατότητα απεριόριστης ανάκτησης του τεκμηρίου και της δημιουργίας βάσης χρηστών της βιβλιοθήκης στο νέο πρόγραμμα,
 • στη δημιουργία νέων εκπαιδευτικών προγραμμάτων για τα σχολεία στη Δημοτική Βιβλιοθήκη, με άξονα το βιβλίο, εντάσσοντας μέσα σε αυτά τη σχολική ύλη κάθε τάξης,
 • στη διοργάνωση σεμιναρίων πληροφοριακής παιδείας στη Δημοτική Βιβλιοθήκη, τα οποία θα εξοικειώσουν τους χρήστες της με την αναζήτηση και καταγραφή των βιβλιογραφικών πηγών και
 • στη δημιουργία κύκλων θεματικών εκθέσεων με το υλικό που διαθέτει η Δημοτική Βιβλιοθήκη.

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Έπειτα από σχεδόν 20 χρόνια φιλοξενίας του Τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων & Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Σύρο, την ίδρυση της Πολυτεχνικής Σχολής με έδρα τη Σύρο, αλλά και την πρόσφατη απόφαση δημιουργίας και δεύτερου Τμήματος, η συνεργασία του Δήμου μας με το Πανεπιστήμιο καθίσταται περισσότερο αναγκαία από ποτέ. Όλα αυτά αποδεικνύουν όχι μόνο την αξία του ως φορέα εκπαίδευσης, αλλά και την αναγκαιότητα της ύπαρξής του ως δημιουργικού κυττάρου της κοινωνίας μας για την οικονομική, τουριστική, βιομηχανική, ναυτιλιακή και πολιτιστική ανάπτυξη του νησιού μας.

Η αναπτυξιακή προοπτική του Πανεπιστημίου και της Σύρου, καθώς και η υλική και άυλη αξία του ιδρύματος αυτού, αφού οι δράσεις του δεν αναφέρονται μόνο στον αναπτυξιακό σχεδιασμό, στην προσέλκυση επενδύσεων και στην καινοτομική επιχειρηματικότητα μέσα από την συνεργασία νέων επιστημόνων και φοιτητών με τοπικούς φορείς και επιχειρήσεις, αλλά και στην αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού του με την εγκατάσταση και παραμονή αυτού για εργασία στον τόπο μας, γεγονός που προσδίδει προστιθέμενη αξία στις δραστηριότητές μας για το μέλλον, μας έχει οδηγήσει στην κατάρτιση σχεδίου προς άμεση υλοποίηση, σε συνεργασία με διάφορους δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς και το Πανεπιστήμιο.

Ειδικότερα, στοχεύουμε:

 • στη συγκρότηση μόνιμης ομάδας εργασίας Δήμου – Πανεπιστημίου, με αντικείμενο την κατάρτιση 4ετούς στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδίου για τις από κοινού δράσεις των δύο φορέων, τον συντονισμό και τη διασφάλιση υλοποίησης τους,
 • στην υλοποίηση συνεργατικών ενεργειών και την ανάπτυξη καινοτόμων δράσεων με το Πανεπιστήμιο για την απαραίτητη σύνδεσή του με την επιχειρηματική κοινότητα και την αγορά εργασίας, σε συνδυασμό με τη λειτουργία του Μηχανισμού Προσέλκυσης Επενδύσεων και Στήριξης της Καινοτομικής Επιχειρηματικότητας, που έχει δημιουργήσει ο Δήμος,
 • στην περαιτέρω ενδυνάμωση της σχέσης της Πανεπιστημιακής Κοινότητας με την κοινωνία,
 • στην αξιοποίηση των τεχνολογικών και λοιπών επιτευγμάτων που μπορεί να παράξει το Πανεπιστήμιο μέσα από Προγράμματα ευρωπαϊκού επιπέδου για το καλύτερο οικονομικό αποτέλεσμα,
 • στη συνεργασία με εξειδικευμένους επιστήμονες τοπικών επιχειρήσεων και φορέων για την αξιοποίηση νέων προγραμμάτων καινοτομικής επιχειρηματικότητας και marketing,
 • στη σύνδεση του Πανεπιστημίου με το Ναυπηγείο Σύρου, μέσω εξειδικευμένων προγραμμάτων κατάρτισης διετούς φοίτησης και
 • στη συνέχιση και επαύξηση της προσφοράς κτιριακών υποδομών εκ μέρους του Δήμου και των Κληροδοτημάτων, στων οποίων τη διοίκηση και διαχείριση συμμετέχει ο Δήμος, για την αξιοποίησή τους και τη χρήση τους μέσω προγραμμάτων του Υπουργείου Παιδείας ως πανεπιστημιακών ή εκθεσιακών εγκαταστάσεων, μέχρι την προβλεπόμενη ανάπτυξη αυτών σε χώρο που θα παραχωρηθεί εντός του Στρατοπέδου Ζαφείρη, μόλις ευοδωθεί η αξιοποίησή του, κατόπιν συμφωνίας με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.