ΕθελοντισμόςΟ εθελοντισμός δεν έχει όρια είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο που μπορεί να πάρει διάφορες μορφές και διαστάσεις.  ο εθελοντισμός συνεπάγεται μία στάση ζωής που ενστερνίζεται ιδιαίτερες αξίες, όπως η αλληλεγγύη, η κοινωνική δικαιοσύνη, η κοινωνική συμμετοχή, ενώ οι εθελοντές με τη δράση τους προωθούν θετικές στάσεις και αντιλήψεις για τα διάφορα κοινωνικά ζητήματα. Θα μπορούσαμε να ορίσουμε τον εθελοντισμό ως την δραστηριότητα εκείνη που αναπτύσσεται κατά τρόπο προσωπικό, αυθόρμητο, ελεύθερο χωρίς ατομικό κέρδος από πολίτες ή ομάδες πολιτών προς το συμφέρον της ομάδας στην οποία ανήκουν ή τρίτων προσώπων ή ευάλωτων κοινωνικών ομάδων ή της τοπικής, κρατικής ή διεθνούς κοινότητας, αποκλειστικά για σκοπούς αλληλεγγύης.
Είναι παγκόσμια αποδεκτό ότι η προσφορά εθελοντικών οργανώσεων δεν είναι δυνατόν να συγκριθεί ούτε να αναπληρωθεί από έμμισθους εργαζόμενους. Η προστασία του περιβάλλοντος, η κοινωνική πρόνοια, η εκπαίδευση, ο πολιτισμός, οι ανθρωπιστικές παρεμβάσεις μα και κάθε τι που έχει σχέση με την καθημερινότητα μας είναι τομείς που ο καθένας μας μπορεί να βοηθήσει τόσο στην ανάδειξή τους όσο και στην ποιοτική τους αναβάθμιση. Στην νέα προσπάθεια του Δήμου μας δεν υπάρχουν δεσμεύσεις, ούτε διαχωριστικές γραμμές ηλικίας ή επαγγέλματος. Όλοι οι συμπολίτες μας θα έχουν την δυνατότητα να προσφέρουν ανάλογα με τον χρόνο που επιθυμούν να διαθέσουν και στον τομέα που θέλουν να δραστηριοποιηθούν.

Μερικά από τα βασικά πλεονεκτήματα του εθελοντισμού είναι :

 • Αναπτύσσεις νέες δεξιότητες.
 • Μαθαίνεις να δουλεύεις ως μέλος μιας ομάδας.
 • Μαθαίνεις να βάζεις στόχους και να τους πετυχαίνεις.
 • Γνωρίζεις ανθρώπους με διαφορετικές κοινωνικές και πολιτιστικές καταβολές, που έχουν τα ίδια ενδιαφέροντα.
 • Παρατηρείς πως γίνεται ο συντονισμός μεγάλων και μικρών ομάδων για την επίτευξη στόχων.
 • Εργάζεσαι σε ένα πλαίσιο ανεξάρτητο από πολιτικά και οικονομικά συμφέροντα.
 • Διευρύνεις τις γνώσεις σου
 • Εξασκείσαι σε αντικείμενο σχετικό με τις σπουδές σου ή με τα χόμπι σου.
 • Κατανοείς καλύτερα τους συμπολίτες σου.
 • Έρχεσαι σε επαφή με χώρους που μπορεί να μην γνώριζες πριν.

 

Σε παγκόσμιο επίπεδο ο εθελοντισμός αποτελεί τον ταχύτατα αναπτυσσόμενο Τρίτο Τομέα της οικονομίας και κοινωνίας. Η εθελοντική εργασία σε πολλές αναπτυγμένες χώρες συμβάλει καθοριστικά στην ανάπτυξη του Ακαθόριστο Εθνικού Προϊόντος και στην θεμελίωση του νέου κοινωνικού κράτους.

Στην εποχή μας, οι εθελοντές είναι οι πρώτοι στην προσφορά ποιοτικών εθελοντικών υπηρεσιών, στην κινητοποίηση της κοινής γνώμης, στην οργάνωση συλλογικών εγχειρημάτων, στην οικοδόμηση της διεθνούς αλληλοκατανόησης. Ο εθελοντισμός δεν είναι φιλανθρωπία, διαμορφώνει στην πράξη την κοινωνία του αύριο.

 

Προτείνουμε:

Δημιουργία Γραμματείας Εθελοντισμού υπό την εποπτεία Δημοτικού Συμβούλου. Εθελοντική εργασία από πολίτες που ενδιαφέρονται σε συνεργασία με Συλλόγους που δραστηριοποιούνται στη Σύρο. Προσφορά σε διάφορους τομείς όπως: κοινωνικής πρόνοιας, εκπαίδευσης, πολιτισμού, προστασίας του περιβάλλοντος κ.α.. ενδεικτικά αναφέρονται:

 • Δημιουργία Ομάδων Εθελοντών που θα αφορούν διάφορους τομείς, ήτοι:
 • ομάδες διδασκαλίας ξένων γλωσσών-Η/Υ΄
 • σε ενήλικους, ομάδες διδασκαλίας-φροντιστηρίου
 • σε μαθητές που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα,
 • ομάδες κοινωνικών υπηρεσιών (βοήθεια στο σπίτι, κατ’ οίκον νοσηλεία),
 • ομάδες περιβάλλοντος (βελτίωσης φυσικών χώρων, ανάδειξης χώρων θέας-μονοπατιών, καλλωπισμού πάρκων-πλατειών).

 

Δημιουργία Δικτύου μεταξύ Δήμου και Εθελοντικών Ομάδων με την αξιοποίηση πολιτών για εντοπισμό-καταγραφή-επισήμανση προβλημάτων-παραπόνων πολιτών και διαβίβασή αυτών στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου για την άμεση επίλυσή τους.