Η Σύρος μας, η «Αρχόντισσα των Κυκλάδων», αξίζει την αγάπη, τον σεβασμό και την προσοχή όλων μας. Όλοι εμείς, που την αγαπάμε και θέλουμε να την βλέπουμε ψηλά, γινόμαστε συμμέτοχοι, κοινωνοί και συνοδοιπόροι σε μια μεγάλη προσπάθεια. Ο ανεξάρτητος δημοτικός συνδυασμός «Η Σύρος που αξίζουμε», δημιουργήθηκε προκειμένου να αναλάβει τις αναγκαίες πρωτοβουλίες σε θεσμικό, διαρθρωτικό, οικονομικό και επιχειρηματικό επίπεδο, εκ μέρους του Δήμου Σύρου - Ερμούπολης και των σχετιζόμενων φορέων, ώστε η Σύρος:
  • να ξεπεράσει αγκυλώσεις, νοοτροπίες και προσχώματα που μέχρι σήμερα λειτουργούσαν ανασταλτικά στην πρόοδο του τόπου μας,
  • να αντιμετωπίσει τις δυσμενείς επιπτώσεις της ύφεσης σε τοπικό επίπεδο,
  • να αναδείξει ένα αναπτυξιακό πρότυπο, βασισμένο στα ιδιαίτερα συγκριτικά της πλεονεκτήματα, και
  • να αποκτήσει έναν σύγχρονο και αποτελεσματικό Δήμο που θα στηρίζεται στην εξωστρέφεια, στην υγιή αντίληψη σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης, στην αρχή της ισονομίας, στην παροχή υψηλού επιπέδου ανταποδοτικών και κοινωνικών υπηρεσιών και στην ικανοποίηση του περί δικαίου αισθήματος.
syros_limani2 Η στρατηγική και οι πολιτικές μας, για την οικονομική ανάπτυξη και την διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής στην Σύρο, αφορούν σε τρεις βασικούς στόχους:  
  • Ανάπτυξη (παραγωγή και διανομή πλούτου)
  • Κοινωνική πρόοδος (ισότιμη συμμετοχή όλων στη διανομή του παραγόμενου πλούτου και παροχή αξιόπιστων κοινωνικών υπηρεσιών)
  • Απασχόληση (διατήρηση υπαρχόντων και δημιουργία νέων βιώσιμων θέσεων εργασίας)

Άξονες οικονομικής ανάπτυξης

Μεγάλα έργα που θα υλοποιήσει ο δήμος, με στόχο τη βελτίωση των υποδομών και της ποιότητας ζωής των κατοίκων, την προστασία του περιβάλλοντος αλλά και την απασχόληση ανέργων

Περισσότερα

Προγράμματα του δήμου για την απασχόληση ανέργων με short-to-mid term συμβάσεις έργων (π.χ. αναπλάσεις δημόσιων χώρων, καλλωπισμός δημοσίων κτιρίων, βελτίωση των παρεχόμενων διοικητικών υπηρεσιών κλπ.)

Περισσότερα

Επιλογή στρατηγικών επενδύσεων σε όλους τους τομείς, ωρίμανσή τους, και προσπάθεια για εύρεση στρατηγικών επενδυτών από την Ελλάδα και το εξωτερικό

Περισσότερα

Πρωτοβουλίες για τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων του νησιού και των θέσεων εργασίας που αυτές προσφέρουν (π.χ. ανοικτά εμπορικά κέντρα, δράσεις mentoring των επιχειρηματιών κλπ.)

Περισσότερα

Δράσεις ενίσχυσης των κλάδων στους οποίους η Σύρος μπορεί ν΄αποκτήσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα: τουρισμός, ενέργεια και περιβάλλον, πρωτογενής τομές και παραγωγή τοπικών προϊόντων.

Περισσότερα

Ενίσχυση των πρωτοβουλιών κοινωνικής οικονομίας, με στόχο την καινοτομία και την απασχόληση των ανέργων.

Περισσότερα

Υποστήριξη της εκπαίδευσης και κατάρτισης επιχειρηματιών και στελεχών επιχειρήσεων, ώστε να προσαρμοστούν στις σύγχρονες συνθήκες της παγκόσμιας αγοράς.

Περισσότερα

Δραστηριοποίηση των «Φίλων της Σύρου» με στόχο τη μεταφορά γνώσης και εμπειρίας από όλο τον κόσμο, τη μετεγκατάσταση ανθρώπινου δυναμικού που μπορεί να προσφέρει στον τόπο και την ευαισθητοποίηση όλων των φορέων για την πρόοδο του νησιού.

Περισσότερα