Ανθρώπινο δυναμικόΥποστήριξη της εκπαίδευσης και κατάρτισης επιχειρηματιών και στελεχών επιχειρήσεων, ώστε να προσαρμοστούν στις σύγχρονες συνθήκες της παγκόσμιας αγοράς

Η επαγγελματική κατάρτιση διαδραματίζει βασικό ρόλο στην παροχή δεξιοτήτων, γνώσεων και ικανοτήτων που χρειάζονται οι ΜΜΕ του νησιού μας, οι οποίες δοκιμάζονται σκληρά, περισσότερο από άλλες περιοχές της χώρας μας, προκειμένου να επιβιώσουν και να παραμείνουν ανταγωνιστικές.

Ο παγκοσμιοποιημένος πλέον ανταγωνισμός και η οικονομική ύφεση, που βιώνει η πατρίδα μας αλλά και η Σύρος με τον πλέον επώδυνο τρόπο, σε συνδυασμό με την άνευ προηγουμένου ανάπτυξη των τεχνολογιών της πληροφορικής και των επικοινωνιών, έχει συμβάλλει στην μετεξέλιξη των προϋποθέσεων της ανταγωνιστικότητας της τοπικής μας οικονομίας. Ως αποτέλεσμα των εξελίξεων αυτών, η οργάνωση, η λειτουργία αλλά και η βιωσιμότητα των επιχειρήσεων στηρίζεται όλο και περισσότερο στην αξιοποίηση της γνώσης και της καινοτομίας. Αυτό σημαίνει ότι, οι παραδοσιακές ικανότητες και δεξιότητες των εργαζομένων πρέπει να προσαρμοσθούν στα νέα αυτά δεδομένα λειτουργίας των επιχειρήσεων.

Κυρίαρχο στόχο του δήμου, σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Κυκλάδων και τους τοπικούς συλλογικούς φορείς, θα αποτελέσει ο σχεδιασμός και η υλοποίηση ολοκληρωμένων εκπαιδευτικών δράσεων, που θα βοηθήσουν τις τοπικές επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους τους ή/και τους ανέργους να προσαρμοσθούν γρηγορότερα και ποιο αποτελεσματικά στις νέες συνθήκες.

Η νέα προγραμματική περίοδος (2014-2020) θα είναι εμπροσθοβαρής όσον αφορά στην χρηματοδότηση δράσεων επαγγελματικής κατάρτισης και δια βίου μάθησης, με έμφαση στην καινοτομία και την ανταγωνιστικότητα των ΜΜΕ της περιφέρειας. Κατά συνέπεια ο έγκαιρος σχεδιασμός και προγραμματισμός, εκ μέρους της δημοτικής αρχής, είναι αναγκαίος ώστε η επιχειρηματική κοινότητα της Σύρου να επωφεληθεί τα μέγιστα από τις συγκεκριμένες δράσεις.