Ολοκληρωμένη διαχείριση στερεών αποβλήτων και ενεργειακός σχεδιασμός για την περίοδο 2014 – 2020

Ολοκληρωμένη διαχείριση στερεών αποβλήτων και ενεργειακός σχεδιασμός για την περίοδο 2014 – 2020

Η ολοκληρωμένη διαχείριση στερεών αποβλήτων και ο ενεργειακός σχεδιασμός, για την περίοδο 2014 – 2020, αποτελεί ένα από τα μεγάλα στοιχήματα της νέας δημοτικής αρχής που αναλαμβάνει καθήκοντα από την 1η Σεπτεμβρίου.

Με γνώμονα την τήρηση της καθαριότητας, την διασφάλιση της δημόσιας υγείας, την διαρκή αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος, την ορθή διαχείριση των απορριμμάτων, την σωστή λειτουργία και την περαιτέρω εξέλιξη του συστήματος ανακύκλωσης, την αξιοποίηση των διαθέσιμων χρηματοδοτικών εργαλείων, την «πράσινη» ενεργειακή πολιτική ήδη ξεκινήσαμε τον στρατηγικό σχεδιασμό μας ενόψει της νέας δημοτικής θητείας.

Ο συγκεκριμένος σχεδιασμός, βρίσκεται ήδη στο στάδιο της ανάλυσης και της εξειδίκευσης και, θα παρουσιαστεί αναλυτικά εντός του α΄ τριμήνου, από την έναρξη της θητείας της νέας δημοτικής αρχής.

Ενδεικτικά, ορισμένοι από τους βραχυπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους μας είναι και οι ακόλουθοι:

Χρηματοδοτήσεις

Τα περιθώρια χρηματοδοτήσεων δεν είναι μικρά εφόσον αξιοποιηθούν τα διαθέσιμα εθνικά και κοινοτικά χρηματοδοτικά εργαλεία. Κύριες πηγές χρηματοδότησης για έργα, επενδύσεις, προμήθειες και δράσεις θα είναι το Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης (νέο ΕΣΠΑ) 2014-2020, το Πράσινο Ταμείο και λοιπά Ευρωπαϊκά Προγράμματα για ΟΤΑ (Horizon 2020 κ.α.).

Αποκομιδή απορριμμάτων

Το σύστημα αποκομιδής απορριμμάτων, που σήμερα λειτουργεί ποικιλοτρόπως (απορριμματοφόρα οχήματα, ζώα, χειρονακτικά), καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος των αναγκών που παρουσιάζεται στο νησί. Η περαιτέρω οργάνωση του συστήματος και η βελτιστοποίηση των δρομολογίων, μέσω καλύτερου προγραμματισμού αλλά και της χρήσης νέων τεχνολογιών, με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση των δημοτών, αποτελεί βασική μας προτεραιότητα.

Ο Δήμος, έχοντας στο δυναμικό του περίπου 1.000 κάδους (πλαστικούς και μεταλλικούς) καθώς και 20 κάδους τύπου container, καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος των αναγκών του νησιού. Πρόθεση της νέας δημοτικής αρχής, είναι η προμήθεια νέων σύγχρονων κάδων, υπόγειων, ειδικών κάδων για το κέντρο της Ερμούπολης, με στόχο την αισθητική αναβάθμιση, κάδων ανακύκλωσης, οικιακών και λοιπών κομποστοποιητών, κάδων συλλογής βιοαποβλήτων κ.α.

Η βελτίωση λειτουργίας του ΧΥΤΑ Σύρου, που σήμερα αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα, και η διερεύνηση της δυνατότητας επέκτασης του, αποτελεί βασική μας στόχευση προκειμένου οι αντοχές του κυττάρου να μην εξαντληθούν μέσα στα επόμενα χρόνια, όπως δυστυχώς θα συμβεί αν συνεχιστεί η ανεξέλεγκτη εναπόθεση απορριμμάτων και οι ελλιπείς επιχωματώσεις. Παράλληλα, θα προγραμματισθεί έργο κατασκευής μονάδας βιοαποβλήτων εντός του ΧΥΤΑ Σύρου.

Ο Δήμος διαθέτει ένα μεγάλο στόλο οχημάτων, ο οποίος συνεχώς θα πρέπει να ανανεώνεται. Γι αυτό και απαιτείται η σταδιακή αντικατάσταση παλιών και άχρηστων οχημάτων  με νέα σύγχρονα απορριμματοφόρα και λοιπά οχήματα, καθώς και η ολοκληρωμένη λειτουργία του γραφείου κίνησης.

Επίσης, προσβλέπουμε στην εξοικονόμηση πόρων από την περιορισμένη χρήση οχημάτων των αιρετών και την ορθολογικότερη χρήση υπηρεσιακών οχημάτων.

Κανονισμός Καθαριότητας

Η επικαιροποίηση του Κανονισμού Καθαριότητας κρίνεται επιβεβλημένη. Περισσότερο σημαντικό από την επικαιροποίηση είναι η όσο το δυνατόν καλύτερη εφαρμογή του Κανονισμού που ουσιαστικά, εξακολουθεί να είναι ανενεργός. Απαραίτητη προϋπόθεση για να συμβεί αυτό, πέραν της πολιτικής βούλησης, είναι η σωστή επικοινωνία και η ευαισθητοποίηση των δημοτών, ώστε να κατανοήσουν ότι πρέπει να συμμορφώνονται στις προβλεπόμενες διατάξεις.

Ανακύκλωση

Σε πρώτη φάση, η συλλογή, η προσωρινή αποθήκευση και η  μεταφορά των ανακυκλώσιμων υλικών θα συνεχιστεί με ανάδοχο που θα προκύψει μέσω μειοδοτικoύ διαγωνισμού.

Σε ορίζοντα πενταετίας, θα εξεταστεί η λειτουργία του συστήματος ανακύκλωσης από τον Δήμο, κάτι το οποίο μπορεί να καταστεί εφικτό μόνο σε περίπτωση διενέργειας προσλήψεων του κατάλληλου προσωπικού. Σε μια τέτοια περίπτωση, θα περάσει και η λειτουργία του ΧΥΤΑ στην ευθύνη του Δήμου.

Είναι επιτακτική όσο ποτέ, η εξεύρεση χώρου για τη δημιουργία κέντρου προσωρινής αποθήκευσης ανακυκλώσιμων υλικών, ζήτημα για το οποίο θα δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα. Ευθύς εξαρχής ξεκαθαρίζουμε ότι, αυτός ο χώρος δεν θα είναι το αμαξοστάσιο στον Πάγο, λόγω γειτνίασης με καλλιεργήσιμες εκτάσεις.

Αναφορικά με το πρόγραμμα κομποστοποίησης, που έχει ενταχθεί στο ΕΣΠΑ, διαπιστώνεται σοβαρή καθυστέρηση και πρέπει άμεσα να ξεπεραστούν οι δυσκολίες ώστε να μη χαθεί η χρηματοδότηση των 900.000 ευρώ και να προχωρήσει η προμήθεια τριών (3) αυτόματων κομποστοποιητών που θα τοποθετηθούν σε δημόσιους χώρους, σαράντα (40) για πάρκα και σχολεία και τριακοσίων (300) οικιακών που θα δοθούν σε ενδιαφερόμενους πολίτες.

Ενεργειακή πολιτική

Η σύγχρονη τοπική αυτοδιοίκηση επιτάσσει τον καταρτισμό ενός ολοκληρωμένου ενεργειακού σχεδιασμού εξοικονόμησης ενέργειας και αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

Οι δυνατότητες χρηματοδότησης είναι ακόμη μεγαλύτερες μέσω του Συμφώνου Εταιρικής Σχέσης 2014-2020, του Πράσινου Ταμείου, Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων όπως το Jessica και το Horizon 2020 καθώς και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων ιδιαίτερα για Δήμους που είναι μέλη του Συμφώνου των δημάρχων της Ε.Ε.

Ο προγραμματισμός θα επικεντρωθεί σε έργα ενεργειακής και αισθητικής αναβάθμισης κτιρίων και εγκαταστάσεων του Δήμου, όπως και ανοιχτών χώρων (π.χ. πλατείες). Επίσης, στην εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και στην παραγωγή ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε επιλεγμένα δημοτικά κτίρια, με στόχο την εξοικονόμηση σεβαστού ποσοστού από τις ενεργειακές ανάγκες του Δήμου και τη μείωση των λειτουργικών εξόδων.

Στήριξη μεγάλων έργων

Ο Δήμος οφείλει και θα σταθεί αρωγός στον προγραμματισμό και στην εκτέλεση μεγάλων έργων που σχεδιάζονται και έχουν να κάνουν με τον ευρύτερο τομέα της ενέργειας, ανεξάρτητα εάν ο φορέας υλοποίησής τους δεν είναι πάντοτε η τοπική αυτοδιοίκηση.

Ο προγραμματισμός για τη διασύνδεση της Σύρου και των Κυκλάδων, με το ηπειρωτικό δίκτυο ηλεκτροδότησης της ΔΕΗ, βρίσκεται σε τελικό στάδιο. Εκτιμάται ότι, σε ορίζοντα 5-ετίας, το συγκεκριμένο μεγαλόπνοο έργο ίσως και να έχει ολοκληρωθεί δίνοντας ουσιαστική λύση στο χρόνιο πρόβλημα της ηλεκτροδότησης που παρουσιάζεται στο νησί. Παράλληλα, ο ρυπογόνος Αυτόνομος Σταθμός Παραγωγής της ΔΕΗ θα τεθεί σε ψυχρή εφεδρεία.

Το ενδιαφέρον που έχουν δείξει επενδυτές για τη δημιουργία αιολικών πάρκων στη Γυάρο είναι μια αδιαμφισβήτητη αναπτυξιακή ευκαιρία για την περιοχή μας, μιας και ο Δήμος μπορεί να αποκομίσει σημαντικά οφέλη, αλλά και να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας. Η συγκεκριμένη επένδυση, μπορεί να μην προχωρά με γοργούς ρυθμούς και ως ένα βαθμό να έχει «παγώσει», ωστόσο προτεραιότητα της νέας δημοτικής αρχής αποτελεί η συνεργασία με υποψήφιους επενδυτές, η δημιουργία κινήτρων για την αναθέρμανση του ενδιαφέροντος τους  και η έμπρακτη στήριξη της προσπάθειας για την ολοκλήρωση αδειοδοτήσεων, εγκρίσεων και χρονοβόρων γραφειοκρατικών διαδικασιών.

Απαντήστε