Έδρα Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Σύρο

Έδρα Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Σύρο

Η ίδρυση της νέας Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Σύρο, ένας στόχος και μια επιδίωξη, την οποία διεκδικήσαμε από κοινού με συντονισμένες προσπάθειες, αποτελεί πλέον και «με τη βούλα» γεγονός, μετά την απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων κ. Κωνσταντίνου Γαβρόγλου (ΦΕΚ Β’ 4452/18-12-2017).

Η Σύρος εδικαιούτο και άξιζε αυτού του αποτελέσματος, το οποίο συμβάλλει καθοριστικά στην ενδυνάμωση και περαιτέρω ανάπτυξη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας στο νησί μας, δημιουργώντας προοπτικές για τη διεκδίκηση στο μέλλον της δημιουργίας και δεύτερου τμήματος του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Σύρο.

Για την εξαιρετικά σημαντική αυτή εξέλιξη, νιώθουμε την ανάγκη να ευχαριστήσουμε τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Αιγαίου κ. Στέφανο Γκρίζαλη, τον Πρόεδρο του Τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων κ. Φίλιππο Αζαριάδη, του τοπικούς κυβερνητικούς Βουλευτές κ.κ Αντώνη Συρίγο και Νίκο Συρμαλένιο για τη σθεναρή διεκδίκηση του δίκαιου αιτήματος του νησιού μας, τους τοπικούς φορείς και συλλογικότητες και όλους όσους συμπαρατάχθηκαν ομόθυμα για τη συγκεκριμένη επιδίωξη.

Ο Δήμος Σύρου – Ερμούπολης, πέραν των παραχωρήσεων του Ιστορικού 1ου Γυμνασίου Σύρου, του Πνευματικού Κέντρου, των Αποθηκών Διαμετακομίσεων στο λιμάνι Ερμούπολης (πρώην Καζίνο) και του κτιρίου Κορνηλάκη, με βάση το άρθρο 26 του Ν. 4484/2017 (ΦΕΚ Α’ 110/1-8-2017), θα παραχωρήσει άμεσα ακίνητο επί των πρώην Αποθηκών Διαμετακομίσεων στο λιμάνι Ερμούπολης (πρ. Elysee), ενώ έχει προτείνει επιπλέον προς το Πανεπιστήμιο Αιγαίου την παραχώρηση των κτιρίων του Κέντρου Τεχνικού Πολιτισμού πλησίον του Στρατοπέδου, για τα οποία υπάρχουν διαθέσιμες οριστικές μελέτες που έχουν τεθεί υπόψη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Πανεπιστημίου.

Επισημαίνεται, τέλος, ότι, στο πλαίσιο της συνεργασίας του Δήμου με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και το Ταμείο Εθνικής Άμυνας για την αξιοποίηση του Στρατοπέδου «Λοχαγού Ζαφείρη Αποστόλου» και σύμφωνα με τη σχετική μελέτη αξιοποίησης, η οποία βρίσκεται σε διαδικασία αξιολόγησης και παραλαβής, ο Δήμος μας έχει αιτηθεί την παραχώρηση επιπλέον χώρων, προκειμένου να αποδοθούν στο Πανεπιστήμιο για την κάλυψη μελλοντικών αναγκών του.

Ο Δήμος Σύρου – Ερμούπολης διαχρονικά, ως αυτονόητα είχε το δικαίωμα αλλά και την υποχρέωση, στήριζε, στηρίζει και θα στηρίζει έμπρακτα τη λειτουργία του Πανεπιστημίου στη Σύρο, παρέχοντας, πέραν των δημοτικών κτιριακών υποδομών για την κάλυψη των αυξημένων στεγαστικών αναγκών του, οποιαδήποτε άλλη υποστήριξη απαιτηθεί, στο πλαίσιο και το μέτρο των δυνατοτήτων του.