Συνάντηση Δημάρχου Σύρου-Ερμούπολης με Αμερικανό πρέσβη

Συνάντηση Δημάρχου Σύρου-Ερμούπολης με Αμερικανό πρέσβη

Συνάντηση με αντικείμενο τις τελευταίες εξελίξεις σχετικά με το φλέγον ζήτημα του Ναυπηγείου ΝΕΩΡΙΟΝ, πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου 2018, στην Αμερικανική Πρεσβεία, μεταξύ του Εξοχώτατου Πρέσβη κ. Geoffrey Pyatt και του Δημάρχου Σύρου – Ερμούπολης κ. Γιώργου Μαραγκού.

Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκε η εξαγορά και η άμεση επαναλειτουργία, με βάση το συγκροτημένο, αναλυτικό και στέρεο επιχειρησιακό πλάνο της ελληνοαμερικανικής εταιρείας ONEX, το οποίο έχει ήδη παρουσιαστεί εκτενώς στον Δήμαρχο από τον Πρόεδρο της εταιρείας κ. Πάνο Ξενοκώστα. Αναπτύχθηκαν δε οι πρωτοβουλίες που έχουν αναληφθεί εκ μέρους τόσο της ONEX όσο και του κ. Πρέσβη, προκειμένου να επιταχυνθούν οι σχετικές διαδικασίες, ώστε το αμέσως επόμενο διάστημα, το ιστορικό Ναυπηγείο να επανεκκινήσει τη λειτουργία του. Όπως διαβεβαίωσε ο κ. Pyatt τον Δήμαρχο, η επαναλειτουργία και η ισχυροποίηση του Ναυπηγείου της Σύρου αποτελεί στρατηγική επιλογή της Αμερικανικής Κυβέρνησης, η οποία προσβλέπει στην πραγματοποίηση αμερικανικών επενδύσεων στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, στην Ελλάδα και στο Αιγαίο.

Με τη σειρά του ο Δήμαρχος, αφού ευχαρίστησε τον κ. Pyatt για την καθοριστική συνδρομή και υποστήριξή του στην ευόδωση και επιτάχυνση των σχετικών διαδικασιών, τον διαβεβαίωσε ότι η επαναλειτουργία και ο εκσυγχρονισμός του ιστορικού Ναυπηγείου αποτελεί συνειδητή επιλογή, τόσο για το ίδιο όσο και για τον Δήμο και το νησί της Σύρου. Το ΝΕΩΡΙΟΝ διαχρονικά αποτελούσε και μπορεί και στο μέλλον να αποτελέσει έναν οικονομικό πνεύμονα, αλλά και αναπτυξιακό παράγοντα, που μπορεί να συμβάλει στην περαιτέρω ανόρθωση της οικονομίας του νησιού, λειτουργώντας σωρευτικά και συμπληρωματικά με όλους τους οικονομικούς κλάδους του νησιού, πάνω στη βάση οικονομικών και αναπτυξιακών συνεργειών.

Επεσήμανε δε ότι κύριο μέλημα της Δημοτικής Αρχής αποτελεί η δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος, στο πλαίσιο των θεσμικών της αρμοδιοτήτων, για την προσέλκυση ιδιωτικών επιχειρήσεων και κεφαλαίων στο νησί. Υπό την έννοια αυτή, οι πρωτοβουλίες της ONEX και του κ. Ξενοκώστα χαίρουν της στήριξης της Δημοτικής Αρχής, αφενός λόγω της εξασφάλισης βιώσιμων θέσεων εργασίας για τους εργαζομένους της επιχείρησης, οι οποίοι όλο το προηγούμενο διάστημα είχαν περιέλθει σε καθεστώς ανασφάλειας και αβεβαιότητας, και αφετέρου λόγω της βελτίωσης της αναπτυξιακής και οικονομικής προοπτικής ολόκληρου του νησιού.

Τέλος, ο Δήμαρχος ενημέρωσε τον κ. Πρέσβη για μια σειρά από αναπτυξιακές πρωτοβουλίες και έργα υποδομής, τα οποία υλοποιούνται ή πρόκειται να υλοποιηθούν το αμέσως επόμενο διάστημα στη Σύρο, σε κρίσιμους τομείς όπως ενδεικτικά η ύδρευση, η αποχέτευση, η διαχείριση απορριμμάτων, η εκπαίδευση, οι λιμενικές και αθλητικές υποδομές και το αεροδρόμιο, ενώ τον ευχαρίστησε για τη διαχρονική συνδρομή της Αμερικανικής Πρεσβείας σε μια σειρά από πολιτιστικές δράσεις και πρωτοβουλίες, στις οποίες συμμετέχει και προτίθεται και στο μέλλον να συμμετάσχει ως χορηγός.