Υπογραφή σύμβασης με ανάδοχο για το έργο του νέου Δημοτικού Σχολείου Βάρης

Υπογραφή σύμβασης με ανάδοχο για το έργο του νέου Δημοτικού Σχολείου Βάρης

Υπεγράφη σήμερα, 20 Φεβρουαρίου 2018, η σύμβαση για το έργο  «Επισκευή – Επέκταση Δημοτικού Σχολείου Βάρης Νήσου Σύρου και Ανέγερση Νηπιαγωγείου», προϋπολογισμού 2.623.840€, με τον ανάδοχο του έργου «ΙΜΙΑ Τεχνική Α.Ε.».

Μετά από μια χρονοβόρα και κοπιώδη διαδικασία ωρίμανσης του έργου, η οποία ξεκίνησε από τον τ. Δήμο Ποσειδωνίας και περιελάμβανε το σύνολο των απαιτούμενων μελετών, εγκρίσεων και αδειοδοτήσεων, την εξασφάλιση χρηματοδότησης από το ΕΣΠΑ μέσω του ΠΕΠ Ν. Αιγαίου, τη δημοπράτηση μέχρι και την τελική κατακύρωση, φθάσαμε στο αίσιο τέλος.

Σύμφωνα με το προβλεπόμενο σχέδιο, το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή ενός ενιαίου συγκροτήματος κτιρίων με διακριτές χρήσεις, για τη στέγαση του Δημοτικού Σχολείου (νέο κτίριο) και του Νηπιαγωγείου (υφιστάμενο κτίριο).

Το Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Βάρης, δυναμικότητας 40-50 νηπίων, αποτελείται από δύο Αίθουσες Εργασίας, μία Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων και λοιπούς χώρους Διοίκησης και βοηθητικούς, με συνολική μεικτή επιφάνεια 350 μ2 περίπου. Για τη βελτίωση της λειτουργικότητας του υφιστάμενου κτιρίου, προβλέπονται αναδιαρρυθμίσεις μικρής εκτάσεως, με κατεδαφίσεις δομικών στοιχείων που δεν επηρεάζουν τα φέροντα στοιχεία του υφιστάμενου κτιρίου.

Το Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Βάρης, δυναμικότητας 120 μαθητών, περιλαμβάνει έξι Αίθουσες Διδασκαλίας, τρεις Αίθουσες Εργαστηρίων, Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων, Βιβλιοθήκη – Αναγνωστήριο, χώρους Διοίκησης, Υπόστεγο Γυμναστικής και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, με συνολική μεικτή επιφάνεια 1.334 μ2 περίπου

Μορφολογικά έχουν υιοθετηθεί βασικά χαρακτηριστικά της τοπικής αρχιτεκτονικής και του νεοκλασικού χαρακτήρα του υφιστάμενου σχολείου, όπως η διαφοροποίηση της στάθμης των δωμάτων, η αναλογία των ανοιγμάτων στις όψεις, η κατασκευή κορνίζας περιμετρικά στα στηθαία και η διαφοροποίηση του ύψους των στηθαίων της στέψης.

Με τις ανωτέρω επιλογές, το κτιριακό συγκρότημα, εκτός από το να είναι άρτιο λειτουργικά και άριστα εξοπλισμένο, εντάσσεται αρχιτεκτονικά και μορφολογικά στο φυσικό και το διαμορφωμένο οικιστικό  περιβάλλον.

Μέσα στο 2019, παραδίδουμε στα παιδιά της Βάρης μια υπερσύγχρονη εκπαιδευτική υποδομή, πραγματικό στολίδι και σημείο αναφοράς για την εκπαίδευση στη Σύρο και τις Κυκλάδες.