Επίσκεψη Κλιμακίου του ΥΠΟΜΕΔΙ στη Σύρο για το Αεροδρόμιο

Επίσκεψη Κλιμακίου του ΥΠΟΜΕΔΙ στη Σύρο για το Αεροδρόμιο

Κλιμάκιο της Διεύθυνσης Υποδομών Αεροδρομίων του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (ΥΠΟΜΕΔΙ) βρίσκεται στη Σύρο με σκοπό την επαλήθευση και οριστικοποίηση της μελέτης για το έργο της ταπείνωσης του λόφου «Νεράιδα», που βρίσκεται στη νότια πλευρά του Αεροδρομίου της Σύρου.

Ενόψει της επικείμενης υπογραφής σύμβασης του ΥΠΟΜΕΔΙ με την εταιρεία «3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», σύμφωνα με την απόφαση έγκρισης της Επιτροπής Διαγωνισμού (ΑΔΑ ΩΜΓ5465ΧΘΞ-Α41), για το έργο της επέκτασης του διαδρόμου προσαπογειώσεως κατά 140 μ. (εκκρεμεί ο προβλεπόμενος προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο) και της έναρξης της διαδικασίας απαλλοτρίωσης έκτασης περίπου 15 στρεμμάτων, και το δεύτερο αναγκαίο έργο, αυτό της ταπείνωσης του λόφου «Νεράιδα», εισέρχεται σε τροχιά άμεσης υλοποίησης.

Με βάση τα παραπάνω, γίνεται αντιληπτό ότι μια επίπονη, χρονοβόρα και γραφειοκρατική διαδικασία, η οποία έχει να κάνει με την υλοποίηση ενός σημαντικού αναπτυξιακού έργου, οδεύει προς το τέλος της και σύντομα το νησί μας αναμένεται να έχει ένα μεγαλύτερο, ασφαλέστερο και σύγχρονο αεροδρόμιο που δικαιούται και αξίζει.