Συνάντηση εργασίας του Δημάρχου Σύρου-Ερμούπολης με τον υπ. Εσωτερικών Πάνο Σκουρλέτη

Συνάντηση εργασίας του Δημάρχου Σύρου-Ερμούπολης με τον υπ. Εσωτερικών Πάνο Σκουρλέτη

Η χρηματοδότηση του έργου “Συλλογή, μεταφορά και επεξεργασία λυμάτων Βάρης και Μέγα Γιαλού νήσου Σύρου”, συνολικού Π/Υ 10.865.000,00 Ευρώ πλέον ΦΠΑ, βρέθηκε στο επίκεντρο της σύσκεψης με τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Πάνο Σκουρλέτη, παρουσία των τριών κυβερνητικών Βουλευτών κ.κ. Αντώνη Συρίγου, Νίκου Συρμαλένιου και Νίκου Μανιού, του κ. Μαρίνου Ρουσιά, Συμβούλου του Υπουργού, και του κ. Αλέξη Τσιάντη, Γενικού Γραμματέα του Δήμου Σύρου Ερμούπολης. Το αναφερόμενο έργο, υπενθυμίζεται ότι είναι απολύτως ώριμο, διαθέτοντας το σύνολο των απαιτούμενων εγκρίσεων και αδειοδοτήσεων, Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ), Οριστική Μελέτη Δικτύων και Προμελέτη του έργου επαύξησης της δυναμικότητας και εκσυγχρονισμού του ΒΙΟΚΑ Ερμούπολης.

Το έργο στοχεύει στην επίλυση του αποχετευτικού προβλήματος στους οικισμούς της Βάρης και του Μέγα Γιαλού που μέχρι σήμερα στερούνται αποχετευτικού δικτύου και εξυπηρετούνται από βόθρους. Περιλαμβάνει την κατασκευή νέου αποχετευτικού δικτύου ακαθάρτων συλλογής, συγκέντρωσης και μεταφοράς στις εγκαταστάσεις του ΒΙΟΚΑ Ερμούπολης, όπου σε νέα ανεξάρτητη μονάδα θα πραγματοποιείται η επεξεργασία τους και θα επιστρέφουν προς διάθεση σε πηγάδια και γεωτρήσεις της Βάρης.

Ο κ. Υπουργός αναγνώρισε τη σκοπιμότητα και αναγκαιότητα υλοποίησης του έργου, το οποίο, πέραν της βελτίωσης της ποιότητας ζωής και της καθημερινότητας των κατοίκων, θα συμβάλλει στην τουριστική και οικονομική ανάπτυξη των συγκεκριμένων περιοχών, οι οποίες τα τελευταία χρόνια παρουσιάζουν αύξηση της τουριστικής κίνησης, γεγονός το οποίο αναμένεται να συνεχιστεί και τα επόμενα χρόνια.

Με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της πρόσκλησης χρηματοδότησης, ύψους 500.000.000 Ευρώ, η οποία αναμένεται να δημοσιοποιηθεί εντός των επόμενων ημερών από το Υπουργείο Εσωτερικών, καθώς και του υψηλού Π/Υ του αναφερόμενου έργου, συμφωνήθηκε η υλοποίηση του έργου να πραγματοποιηθεί σε δύο διακριτές φάσεις. Η φάση Α΄ θα περιλαμβάνει την επαύξηση δυναμικότητας και τον εκσυγχρονισμό του ΒΙΟΚΑ καθώς και τα δίκτυα “κορμού” τα οποία θα καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος των αναγκών, ενώ η φάση Β’ θα περιλαμβάνει επιμέρους τμήματα του δικτύου που αφορούν σε διακλαδώσεις και δευτερεύουσες οδεύσεις.

Ο Δήμαρχος ευχαρίστησε τον κ. Υπουργό για την εξαιρετικά παραγωγική συνάντηση καθώς και τη δέσμευσή του για την άμεση χρηματοδότηση του έργου, με βάση τις προαναφερόμενες προσαρμογές, και μετά την υποβολή του σχετικού αιτήματος χρηματοδότησης.